Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.impregnace

weber.impregnace

nový

výhody produktů

  • hydrofobizace soklových částí staveb
  • vhodné na omítku weber.pas marmolit
  • vytvoří samočistící povrch
  • vysoká paropropustrnost

prostředek k impregnaci fasády

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Transparentní impregnační nátěr na vodní bázi.

Použití

Je určen na hyrofobizaci tenkovrstvých omítek, hlavně dekorativní omítky weber.pas marmolit, betonu, umělého i přírodního kamene, lícových cihel. Povrchy ošetřené prostředkem weber.impregnace je možno čistit proudem čisté studené vody, případně lze použít weber.fasádní čisticí prostředek.

Číslo výrobku

  • WIMP

Barva

Nátěr je transparentní.

Spotřeba

cca. 0,1 až 0,2 kg/m2 podle savosti podkladu, na vysoce savé podklady i více

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Nátěr se nanáší rovnoměrně v jedné vrstvě v dostatečném množství dle savosti podkladu, natíráním, válečkováním nebo stříkáním.

Podmínky pro zpracování

Vhodná teplota podkladu a vzduchu pro aplikaci je od +15 do +25 °C. Z důvodu široké škály povrchů doporučujeme před samotným použitím provést test snášenlivosti povrchové úpravy s odstraňovačem.

Složení

Voda, detergenty, kyseliny.

Ředění

Přípravek určen k přímému použití a neředí se.

Nářadí

Váleček, štětec, stříkací zařízení.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje se očistí vodou.

Více informací

Balení

  • V 1 l a 5 l PE obalech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotě od +5 do +25 °C. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Důležité upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.