Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.fasádní čistící prostředek

fasádní čistící prostředek

weber.fasádní čistící prostředek

výhody produktů

  • očistí a oživí starou fasádu
  • připraví podklad pro další úpravu povrchů
  • velmi výkonný

očistí a oživý starou fasádu

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Čistící prostředek v tekuté formě.

Použití

Na odstranění běžných nečistot z fasád a vertikálních stěn staveb. Odstraňuje rovněž ztvrdlou špínu, prach a lehké znečištění rzí. K očištění betonu, umělého i přírodního kamene, režného zdiva, obkladů z keramiky.

Číslo výrobku

E 709

Spotřeba

Fasádní čistící prostředek 0,2 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Hrubé nečistoty odstranit mechanicky špachtlí, latí nebo kartáčem a omést. Následně savé podklady sytě navlhčíme čistou vodou až potud, pokud jsou schopné přijímat vodu. Takto zabezpečíme, že čistící prostředek bude působit pouze na povrchu plochy a nebude se vsakovat do podkladu. Podle stavu znečištění použijeme čistící prostředek v nezředěném stavu - např. při rezavých nebo mastných skvrnách. V případě lehkého znečištění ředíme čistící prostředek v poměru 1:5 až 1:10. Připravený roztok naneseme na podklad pomocí tvrdého kartáče nabo štětky a necháme působit po dobu cca 15 minut. Při silném znečištění je nutné roztok nechat působit opakovaně. Prostředek je možné rovněž přimíchat do vody pro tlakové omývání. Po ukončení čistících prací se plochy dokonale omyjí vodou.

Nářadí

Špachtle, kartáč, štětka.

Více informací

Balení

  • V 5 kg PE obalech.

Skladování

Po dobu skladování je nutno chránit před horkem a mrazem.

Složení/Technická data

Saponát bez fosfátů.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.