Weber Saint-Gobain - Official website of the company

urychlovač pro weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry a weber.pas aquaBalance

urychlovač pro weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry a weber.pas aquaBalance
urychlovač pro weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry a weber.pas aquaBalance

výhody produktů

  • umožňuje práci při nízkých teplotách
  • jednoduché použití
  • pro pastovité omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry a weber.pas aquaBalance

urychlující prostředek pro práci při nízkých teplotách - pro weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry a weber.pas aquaBalance

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Přídavný komponent do pastovitých omítek weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry a weber.pas aquaBalance pro práci, kdy noční teploty mohou poklesnout na bod mrazu.

Použití

Používá se jako přísada do pastovitých omítek weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry a weber.pas aquaBalance při očekávaných poklesech teplot po aplikaci. Umožňuje rychlejší tuhnutí omítky. V době nanášení omítky musí být teploty nad +5°C. při vysoké vzdušné vlhkosti může urychlovač fungovat omezeně. 

Již po 4 hodinách nanesená omítka s přídavkem urychlovače snese teploty až -5°C.

Číslo výrobku

urychlovač V 001

Spotřeba

120 g (1 balení) urychlovače na 30 kg pastovité omítky.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Podmínky pro zpracování

Těsně před aplikací omítek weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas toDry, weber.pas aquaBalance se do kbelíku (30 kg) vmíchá jedno balení urychlovače (120 g).

Nářadí

Míchadlo

Více informací

Balení

  • Plastové ampule o hmotnosti 120 g.

Skladování

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem.

Složení/Technická data

Prostředek na čpavkové bázi.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.