Weber Saint-Gobain - Official website of the company

odstraňovač starých nátěrů

odstraňovač starých nátěrů

výhody produktů

  • důkladné očištění podkladu
  • lehce zpracovatelný
  • šetrný k životnímu prostředí
  • biologicky odbouratelná směs

pro důkladné očištění podkladu

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Odstraňovač starých nátěrů slouží k očištění fasád od starých povrchových úprav.

Použití

Pro dokonalé odstranění disperzních nátěrů, latexů, akrylátů, omítek se syntetickým disperzním pojivem a olejových nátěrů z omítkových fasád nebo fasád z přírodních kamenů apod. Rozpouští barvy bez agresivních účinků. Prostředek je biologicky odbouratelná směs dokonale a hluboko působících rozpouštědel. S vodou vytváří emulzní roztoky, které neobsahují chlorové uhlovodíky.

Číslo výrobku

E703

Spotřeba

Odstraňovač starých nátěrů 0,4 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Optimální dobu působení odstraňovače doporučujeme vyzkoušet zkušebním nátěrem. Je závislá na druhu, síle a stáří odstraňovaného nátěru, na vlastnostech podkladu. Prostředek se nanese na odstraňovaný nátěr hustě a v rovnoměrné vrtsvě jemným štětcem s přírodním vlasem, popř. válečkem směrem zdola nahoru. Před nanášením odstraňovač zamícháme. Špachtlí čas od času zkusíme, do jaké míry je nátěr rozpuštěný, jedno až dvouvrstvé disperzní nátěry jsou většinou rozměklé po 2 až 4 hodinách. Na vícevrstvé nátěry, stejně jako na disperzní a syntetické omítky apod. působí odstraňovač pomaleji. Když odstraňovač zavadne na vrstvě bez toho, aby ji dokonale rozpustil až do hloubky, povrch jemně navlhčíme nebo postříkáme vodou. Optimální teplota při působení je +20°C. Čím nižší je teplota vzduchu, tím je doba působení delší. Vyšší teploty urychlují účinky odstraňovače, ale na druhé straně zkracují dobu, po kterou je odstraňovač účinný. Před odstraňováním nátěrů pomocí páry plochu předem nevlhčíme. Nátěr odstraníme vždy směrem shora dolů. Paprsek páry směřujeme vždy směrem od neočištěné k již očištěné ploše. Optimální teplota páry je 70 - 90°C a tlak cca 80 - 100 barů. Snadněji rozpustitelné disperzní nátěry je možné odstraňovat i studenou tlakovou vodou. Vnitřní nátěry doporučujeme odstranit špachtlí, stěny umýt mokrou houbou. Dřevo doporučujeme očistit vodou a kartáčem. Zvláštní upozornění: Před nanášením odstraňovače nátěrů je nutné dokonale zakrýt všechny lakované a umělohmotné plochy, omylem znečištěné plochy je třeba rychle umýt vodou. Odstraňovač nepůsobí na sklo a hliník. Rostliny je třeba zakrýt fólií nebo mokrou textilií.

Nářadí

Štětec s vlasem z přírodních materiálů, špachtle, vysokotlaký parní čistící agregát.

Více informací

Balení

  • V 25 kg PE obalech, 225 kg nebo 150 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C.

Složení/Technická data

Rozpouštědla a přísady pomocných látek.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.