Weber Saint-Gobain - Official website of the company

odstraňovač řas, mechů a lišejníků

odstraňovač řas, mechů a lišejníků
odstraňovač řas, mechů a lišejníků

výhody produktů

  • ošetřuje napadené omítky
  • odstraňuje nežádoucí mikroorganizmy
  • jednoduché zpracování

Přípravek je určený k odstraňování řas, mechů a lišejníků z povrchu fasád a stavebních konstrukcí

Vlastnosti výrobku

Použití

Přípravek je určený k odstraňování řas, mechů a lišejníků z povrchu fasád a stavebních konstrukcí jako například, betonových podezdívek, opěrných zdí, šikmých střech apod. Používá se v kombinaci s následným oplachem čištěných ploch tlakovou vodou.

Definice výrobku

Biologický roztok účinných látek k odstraňování řas, mechů a lišejníků z povrchu fasád a stavebních konstrukcí.

Číslo výrobku

V 003

Barevné odstíny

Dodávaný koncentrát má mléčné zabarvení, po naředění a vyschnutí je transparentní.

Spotřeba

cca 0,1 – 0,4 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Nejdříve doporučujeme na malé ploše vyzkoušet vhodný poměr ředění přípravku. Plošně se přípravek nanáší stříkáním nebo válečkem a nechá se působit. Viditelné projevy působení nastávají zpravidla do 30 minut. V případě potřeby je po této době možné nanesení prostředku zopakovat.

Pokud budou ošetřované plochy následně přetírány fasádním nátěrem, doporučujeme je opláchnout tlakovou vodou.

U nepřetíraných ploch s atmosférickými nečistotami doporučujeme použít weber.fasádní čistící prostředek a následné omytí tlakovou vodou.

Nářadí

Malířská štětka, váleček, mechanický postřikovač, vysokotlaké mycí zařízení.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je doporučeno chránit před ušpiněním, po ukončení prací opláchnout čistou vodou.

Více informací

Balení

  • V 5 a 10 kg PE obalech.

Skladování

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Složení/Technická data

Chlornan sodný a látky upravující užitné vlastnosti přípravku ve vodném roztoku.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Má bělící účinek, poškozuje oděvy.

Ve větrném počasí neaplikovat stříkáním, může kontaminovat okolí.