Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.top 204

weber.top 204
weber.top 204

výhody produktů

  • přírodní materiál
  • velmi vysoká životnost
  • propustný pro vodní páry
  • mechanicky velmi odolný
  • samočistící
  • atraktivní vzhled
  • probarvený
  • obsahuje slídu
  • zpracování vyžaduje zkušenosti s břizolitovými omítkami

probarvená škrábaná, minerální omítka se slídou

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční a strojní zpracování .

Použití

Omítka je určena k úpravě povrchu tradičních jádrových omítek , kontaktních zateplovacích systémů , rekonstrukcí starých břizolitů .

Barevné odstíny

145 odstínů barev dle vzorníku Weber

Spotřeba

22kg/m2

Zrnitost

3mm

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Omítka weber.top se míchá s cca 5lt čisté vody na 30kg směsi .Venkovní teplota může zásadně ovlivnit potřebné množství vody. Do již jednou namíchané směsi se NESMÍ přidávat voda .Nanáší se strojní omítačkou (ideální pro firmy - vysoký výkon) nebo ručním náhozem lžící (vhodné pro aplikaci svépomocí) .

Všeobecné požadavky pro podklad

Podkladem je především vhodně upravená , pevná a suchá základní vrstva zateplovacího systému , homogenní jádrová omítka, vhodně upravený suchý a soudržný starý břizolit .

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5°C. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách.

Nářadí

Strojní omítačka, hladítko nerezové, hladítko plastové, špachtle, vědro, míchačka, vrtačka, Unimixer - míchadlo k vrtačce nebo míchačka s nuceným mícháním, škrabák, cidlina.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Více informací

Balení

  • V papírových 30 Kg pytlích

Skladování

12 měsíců v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od + 5°C do + 25°C.

Systémové výrobky

lehčená omítka - weber.dur 130,lepící , stěrkový tmel-weber.therm.min 740 , sanační omítky Weber.san 162 , 163

Složení/Technická data

Minerální omítka na bázi cementu,vápenného hydrátu,vápencové drti,vysoce hodnotných barevných pigmentů a modifikujících přísad.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.