Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.top 200

weber.top 200
weber.top 200

výhody produktů

 • přírodní materiál
 • velmi vysoká životnost
 • propustný pro vodní páry
 • probarvený
 • mechanicky velmi odolný
 • samočistící
 • zpracování vyžadující zkušenosti s břizolitovými omítkami

probarvená škrábaná omítka hrubozrnná

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční i strojní zpracování.

Použití

Omítka je určena k úpravě povrchu vnějšího kontaktního zateplovacího systému, i k úpravě tradičních jádrových omítek upravených pro břizolit nebo k renovacím starých břizolitů.

Barevné odstíny

Omítka se dodává standardně v bílém odstínu 0030 Diamant, dále také v odstínech dle vzorkovnice weber.top. Omítka se nevyrábí ve slovně označených barvách v uvedené vzorkovnici.

Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 30.

Spotřeba

 • weber.top 200 (4 mm) 25 kg/m2
 • weber.top 200 (1 mm) 15 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Číslo výrobku

 • weber.top 200 (4 mm) / OMMD + č. odstínu
 • weber.top 200 (1 mm) / OMMD + č. odstínu

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Weber.top škrábaná omítka se míchá pouze s čistou vodou cca 5 lt/30 kg, vždy několik balení najednou pomocí UNIMIXERU – nástavce na vrtačku s pomalými otáčkami nebo míchačky s nuceným mícháním. Poměr vody se může výrazně měnit v závislosti na povětrnostních podmínkách! Při aplikaci na jádrové omítky je třeba podklad navlhčit. Jakmile je omítka jednou namíchána a připravena k aplikaci není možné ji dodatečně ředit přidáním vody. Ideální je zpracování strojní omítačkou.

Omítka weber.top se provádí klasicky ostrým náhozem lžící nebo strojně ve vrstvě 10 – 11 mm. Omítka se nesmí aplikovat natahováním hladítkem, weber.top aplikujeme pouze náhozem nebo strojně. Podklad musí být navlhčen – ale voda při vlhčení nesmí stékat po fasádě. Strojně aplikujeme vrstvu omítky v tloušťce cca 10 mm, aby po seškrábaní zůstalo min. 6 mm v případech, kdy omítka je aplikována na podkladní omítkovou vrstvu, nebo cca 18 mm aby po seškrábání zůstalo min. 10 mm, pokud se omítka stříká přímo na zdivo. Aplikace na zdivo probíhá vždy ve dvou krocích.

Omítka se ihned po nastříkání na zeď stahuje zubatým hladítkem. Velmi důležitá operace pro vytlačení vzduchových bublin z omítky.

Následně se zcela vyhladí tzv. hladítkem motýl.

Následující den po aplikaci se provede vyškrábání povrchu speciálním škrábákem na tl. 8 mm.

poznámka
Při aplikaci na jádrovou omítku je nutné podklad zvlhčit. Při aplikaci na tmel se podklad nevlhčí.

Při tvorbě stříkané struktury jako konečného vzhledu (stříkací pistole, kafemlýnek, atp.) se musí povrch omítky po vyschnutí barevně sjednotit egalizační fasádní barvou.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podkladem je především vhodně upravená, pevná a suchá základní vrstva vnějšího kontaktního zateplovacího systému vytvořená stěrkovou hmotou weber.therm min LZS 740 upravenou do vodorovných vlnek vysokých 3 – 4 mm. Vhodnými podklady jsou také vyzrálé soudržné vápenocementové omítky weber.dur 130, weber.dur 137 a weber.dur 140 SLK. Tmel nebo omítka musí být vyzrálé min. 1 mm omítky (tmele)/1 den přestávka.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C u bílého odstínu a pod +8 °C u barevných odstínů. Maximální teplota pro aplikaci je +26 °C. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu a podobně) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm či mrazem i po několika dnech. Během aplikace omítky weber.top a po dobu než se odstraní z fasády lešení, je bezpodmínečně nutné mít fasádu zakrytou ochrannými plachtami proti působení povětrnosti. V opačném případě hrozí barevné fleky na omítce způsobené nestejnoměrným vysycháním.

Nářadí

Hladítko nerezové, hladítko plastové, špachtle, vědro, míchačka, vrtačka, unimixer – míchadlo k vrtačce nebo míchačka s nuceným mícháním, škrábák, cidlina, strojní omítačka.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Více informací

Balení

 • Ve 30 kg papírových obalech s úpravou proti vlhkosti
  42 ks – 1 260 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.