Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton micro V

weber.ton micro V
weber.ton micro V

výhody produktů

  • propustný pro vodní páry
  • výborné krycí schopnosti
  • odolný vůči povětrnostním vlivům
  • odolný UV záření
  • velmi pružný široký výběr odstínů
  • výhody silikátové i disperzní barvy

silikonový, fasádní nátěr s mikrovláknem

Vlastnosti výrobku

Použití

K ochraně staveb a k barevnému pojednání fasád, při rekonstrukcích a novostavbách, jako povrchová úprava podkladních omítek, betonů a pro použití na staré vápenné nátěry a tenkovrstvé omítky.

Definice výrobku

Tekutý silikonový nátěr s mikrovláknem, připravený k přímému použití, ředitelný vodou.

Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice weber color line - pouze linie color universal.

Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku. Při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla výrobních šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

Číslo výrobku

NFSON

Spotřeba

weber.ton micro V 0,40 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

certifikát

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Ředění 1) Nové minerální podklady Čistou vodou. První vrstvu provedeme nátěrem weber.ton micro V ředěným max. 20 % vody. Druhá, krycí vrstva, bude provedena nátěrem weber.ton micro V ředěným max. 10 % vody. 2) Staré minerální podklady Provést penetraci silikonovým podkladním nátěrem G500 ředěným 1:1 s čistou vodou.

1. První vrstvu provedeme nátěrem weber.ton micro V ředěným max. 20 % čisté vody. 2. Druhá, krycí vrstva, bude provedena nátěrem weber.ton micro V, ředěným max. 10 % vody. 3. Technologická přestávka mezi oběma nátěry je minimálně 12 hodin. Staré minerální podklady: 1. Starší minerální podklady je třeba důkladně napenetrovat silikonovým podkladním nátěrem G500 ředěným 1:1 s čistou vodou. 2. Nátěr se nanáší na připravený podklad ve dvou vrstvách. První nátěr se ředí s 20 % čisté vody. Druhý, krycí nátěr, se ředí 10 % čisté vody. 3. Technologická přestávka mezi oběma nátěry je minimálně 12 hodin.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Rozdílná struktura podkladu, který se natírá, vede k rozdílným barevným výsledkům. Před natíráním podkladů s výrazně nestejnou savostí a strukturou doporučujeme celoplošné upravení podkladu stěrkovou omítkou EXTRA - M742, nebo stěrkovou hmotou - např. weber.therm 700. Staré organické nátěry, nátěry disperzní či olejové, se musí beze zbytku odstranit, například s pomocí odstraňovače nátěrů E703, nejlépe v kombinaci odstraňovač nátěrů a vysokotlaká horká voda. Nové podklady musí být vyschlé a vyzrálé. Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba posoudit z hlediska vhodnosti použití silikonového nátěru weber.ton micro V. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití nátěru s výrobcem.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 °C. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

Nářadí

Malířská štětka, váleček.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky.

Více informací

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Balení

V 5 a 25 kg PE obalech, 600 kg/paleta. Silikonový podkladní nátěr v 10 kg PE obalech.

Skladování

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Systémové výrobky

silikonový podkladní nátěr

Složení/Technická data

Silikonová emulze, minerální plniva, speciální pigmenty.

Můžete objednat v našem e-shopu