Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton extraClean active

weber.ton extraClean active
weber.ton extraClean active

nový

výhody produktů

 • samočistící
 • fotokatalytický efekt
 • odolný proti růstu mikroorganizmů
 • dlouhodobě čistý povrch
 • nízké náklady na údržbu
 • vysoce odolný

  Fotokatalytický fasádní nátěr

  Vlastnosti výrobku

  Definice výrobku

  Fasádní nátěr s fotokatalytickým efektem obsahující modifikované silikátové pojivo. Je připravený k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad S. Díky použitému pojivu má nátěr vlastnosti blízké silikátovému nátěru. Unikátní receptura nátěru weber.ton extraClean active s fotokatalytickým efektem zajišťuje dlouhodobou čistotu povrchu a vysoký stupeň ochrany proti růstu mikroorganismů.

  Použití

  Nátěr je určen k přetírání nebo případnému dalšímu barevnému ztvárnění omítky weberpas extraClean nebo weberpas extraClean active. Přetřením nátěrem weberton extraClean active neztratí omítka své unikátní vlastnosti. Nátěr je dále určen na běžné minerální jádrové štukové omítky.

  Barevné odstíny

  Barevné odstíny podle vzorkovnice webercolor line od roku 2013, bez odstínů označených zn. exclusive.

  Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 30. Některé odstíny mají příplatek podle aktuálně platného ceníku. Při potřebě použití odstínu s nižším HBW lze využít technologii weber.reflex (str. 150), popř. jiná opatření po konzultaci s výrobcem.

  Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od barevného vzorníku, pro doobjednání je proto třeba uvádět čísla šarží.

  Číslo výrobku

  NFECA + č. odstínu

  Spotřeba

  weberton extraClean active

  • 0,5 kg/m2

  Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle stavu podklad a způsobu zpracování.

  dokumentace

  technický list

  bezpečnostní list

  Odešli nebo stáhni dokumenty

  Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

  Příprava & aplikace

  Aplikace

  Příprava podkladu:

  K penetraci se používá silkátový podkladní nátěr weberpas podklad S ředěný v poměru 1 : 1 s čistou vodou, zpravidla 1 den předem.

  Aplikace:

  Před použitím je nutné fasádní nátěr řádně promíchat míchadlem do homogenní konzistence, případně dle doporučení doředit čistou vodou. Ucelenou plochu je třeba provádět z jedné výrobní šarže.

  Druhá vrstva se aplikuje po vyschnutí prvního nátěru, zpravidla s technologickou přestávkou 24 hodin. Musí se aplikovat pouze v jednom směru. Do již zavadnuté plochy se nelze vracet a dodatečně ji upravovat.

  Přechody odstínů:

  Přechody barev a odstínů v jedné ploše je možné vytvářet pomocí pásky (viz strany „Problémy a Weber řešení“).

  Všeobecné požadavky pro podklad

  Vhodné podklady jsou tenkovrstvé omítky weberpas extraClean a weberpas extraClean active, ale i běžné minerální jádrové a štukové omítky. Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin, prachu a odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní omítky musí být provedeny s pravidelnou strukturou a musí mít stejnou savost v celé ploše.

  Podmínky pro zpracování

  Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání fasádního nátěru (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (především nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možným poškozením deštěm i po více než 12 hodinách.

  Rovnost podkladu

  Podklad v podobě tenkovrstvé omítky weber.pas extraClean a weber.pas extraClean active musí být dostatečně rovný a struktura omítky musí být pravidelná. Stejná pravidla platí i pro minerální podklady jako jsou jádrové a štukové omítky.

  Podkladní nátěr

  K penetraci se používá silkátový podkladní nátěr weber.pas podklad S ředěný v poměru 1:1 s čistou vodou..

  ředění

  Fasádní hmota je připravena k přímému použití. V případě potřeby (především při nanášení na tenkovrstvé a strukturované omítky) je možné první vrstvu nátěru ředit do 5 % čistou vodou. Druhá krycí vrstva se naředí maximálně 2 % vody.

  Nářadí

  Fasádní váleček, malířská štětka, případně vhodné stříkací zařízení. Unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček.

  Čištění

  Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

  Více informací

  Balení

  • V 5 a 25 kg PE obalech.

  Skladování

  12 měsíců od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

  Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

  Bezpečnost práce

  Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

  Likvidace odpadů
  Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

  Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.