Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton bio

weber.ton bio
weber.ton bio

výhody produktů

  • vysoká odolnost proti mikroorganismům
  • vodoodpudivá
  • výborné krycí schopnosti
  • odolná proti povětrnostním vlivům
  • odolná UV záření
  • faktor difúzního odporu µ = 130

Weber.ton bio je vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku.

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku připravený k přímému použití se systémovou penetrací silikonový podkladní nátěr G 500.

Použití

Nátěr určený k barevnému ztvárnění nových i starších fasád. Je též vhodný k přetírání všech typů tenkovrstvých omítek, starších pevných nátěrů, tradičních štukových omítek i škrábaných omítek břizolitového typu. Použitelný v místech zvýšeného rizika biotického napadení fasády.

Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice weber color line od roku 2013. Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 25, na přetírání omítek weber.pas silikát, weber.pas extraClean s koeficientem HBW minimálně 30. Některé barevné odstíny mají příplatek podle aktuálně platného ceníku. Při potřebě použití odstínu s nižším HBW než 25 (30 pro přetírání omítek weber.pas silikát, weber.pas extraClean) lze využít technologii weber.reflex, popř. jiná opatření po konzultaci s výrobcem.

Číslo výrobku

NFB + č. odstínu

Spotřeba

  • na hladký povrch 0,4 kg/m2
  • na hrubý povrch 0,65 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Příprava

Penetrace se provádí vodou ředěným silikonovým podkladním nátěrem G500, zpravidla 1 den před nanášením fasádního nátěru.

Aplikace

Před použitím je nutné fasádní nátěr řádně promíchat míchadlem do homogenní konzistence, případně dle doporučení doředit čistou vodou.

Fasádní nátěr se nanáší na suchý podkladní nátěr běžným postupem fasádním válečkem nebo malířskou štětkou případně stříkáním, ve dvou vrstvách. Nanesený nátěr nesmí před napojením zavadnout. První vrstva nátěru se nanáší do kříže tak, aby došlo k rovnoměrnému nanesení nátěru na podklad.

Druhá vrstva se aplikuje po vyschnutí prvního nátěru, zpravidla s technologickou přestávkou 24 hodin. Při použití fasádního válečku se druhá vrstva nátěru nanáší jedním směrem, většinou svisle a finální tahy válečku se provádí shora dolu. Do natřené již zavadlé plochy se nelze vracet a dodatečně ji upravovat. Ucelené plochy je třeba provádět bez přerušení

Přechody odstínů:

Přechody barev a odstínů v jedné ploše je možné vytvářet pomocí vhodné lepicí pásky.

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové, polymercementové malty a omítky. Podklady musí být pevné suché bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené omítky musí být provedeny s pravidelnou strukturou a musí být dostatečně vyzrálé. Týká se především nových i vyspravovaných minerálních štukových i břízolitových omítek. Podklad musí mít v celé ploše stejnoměrnou nasákavost a strukturu. Vhodnými podklady jsou také tenkovrstvé omítky.

Rovnost podkladu

Podklad musí být dostatečně rovný, veškeré nerovnosti a nedostatky fasádní nátěr pouze kopíruje. Při přetírání strukturovaných omítek nátěr mírně zaoblí původní strukturu omítky.

Podkladní nátěr

K penetraci podkladu se používá silikonový podkladní nátěr ředěný v poměru 1:1 s čistou vodou.

Ředění

Fasádní nátěr je připraven k přímému použití. V případě potřeby (především při nanášení na tenkovrstvé a strukturované omítky) je možné první vrstvu nátěru ředit do 5 % čistou vodou. Druhá krycí vrstva se naředí maximálně 2 % vody.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání fasádního nátěru (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (především nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možným poškozením deštěm i po více než 12 hodinách.

Nářadí

Fasádní váleček, malířská štětka, případně vhodné stříkací zařízení, unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků nátěru.

Více informací

Balení

Ve 25 kg PE obalech, 16 ks - 400 kg/paleta

Skladování

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C.

Systémové výrobky

Weber.podklad A

Složení/Technická data

Vysoký obsah bocidního prostředku, akrylátová disperze, minerální plniva, stabilizační přísady, vysoce hodnotné barevné pigmenty. Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 min. 0,25 MPa. Vodotěsnost na cihelném písku ČSN 73 2578 max. 2l/m2. Mrazuvzdornost na betonu ČSN 73 2579 min. 0,25 MPa/25 cyklů. Prostup vodních par ČSN 73 2580 max. 0,2 m. Odlonost proti náhlým teplotním změnám ČSN 73 2581 min. 0,25 MPa/25 cyklů.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.