Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton marmolit

weber.ton marmolit

výhody produktů

  • renovace povrchů omítky weber.pas marmolit
  • vytváří souvislou transparentní
  • vrstvu na povrchu omítky

renovační ochranný nátěr

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Transparentní fasádní nátěr obsahující organické pojivo, určený pro renovaci povrchu omítky weber.pas marmolit. Nátěr je připraven k přímému použití.

Použití

Je určen k renovaci dekorativní omítky weber.pas marmolit.

Barevné odstíny

Dodávaný koncentrát má mléčné zabarvení a po vyschnutí je transparentní.

Číslo výrobku

NF MAR

Spotřeba

0,4 až 0,6 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Složení/Technická data

Důležitou složkou výrobku je organické pojivo.

Aplikace

Nátěr se nanáší po důkladném rozmíchání ve dvou až třech stejnoměrných vrstvách, válečkem nebo štětcem tak, aby se na omítce weber.pas marmolit vytvořila nová, souvislá, transparentní, krycí vrstva. Další vrstva se nanáší vždy po úplném zaschnutí vrstvy předchozí. Při nesprávném nanesení nátěru mohou být na omítce viditelné šmouhy po tazích válečku. Podklad se neupravuje podkladním nátěrem.

Všeobecné požadavky pro podklad

Nátěr je určen na podklad tvořený tenkovrstvou omítkou weber.pas marmolit. Nové podklady není třeba upravovat. Starší povrchy doporučujeme mechanicky očistit nasucho kartáčem, následně omést smetákem nebo ofoukat proudem tlakového vzduchu. Povrch omítky lze též omýt vodou, tlakovým čistícím zařízením s použitím fasádního čisticího prostředku.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání nátěru (teplota nad +25°C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení.

Nářadí

Váleček s krátkým vlasem, štětec.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

Více informací

Balení

V 5kg a 15kg PE obalech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.