Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas silikon wood

weber.pas silikon wood
weber.pas silikon wood

výhody produktů

 • velmi jemnozrnná omítka pro vytváření imitace textury dřeva na fasádě
 • možno použit i pro vytvoření hladkých ploch na fasádě v kombinaci s tenkovrstvou omítkou weber.pas silikon zrnitosti 1,5 mm
 • vysoká vodoodpudivost
 • snadná aplikace

probarvená pastovitá omítka vytvářející imitaci textury dřeva na fasádě

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Velmi jemnozrnná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo a silikonovou disperzi, připravená k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad UNI.

Použití

Omítka je určena k vytvoření imitace textury dřeva při provádění nových, tradičních i zateplených fasád, jejich rekonstrukcí, modernizací a renovací.

Omítka se vzhledem dřeva

Textura dřeva se dosáhne pomocí pastózní omítky weber.pas silikon WOOD a fládrovacího podvalku. Požadovaný odstín vytvoří stíraný nátěr weber.ton LAZUR v 5 odstínech mahagon, teak, borovice, dub a ořech.

ořech

dub

borovice

mahagon

Barevné odstíny

Dle vzorkovnice weber.design

Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku. Při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla výrobních šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

Číslo výrobku

 • OP W

Spotřeba

 • 2 až 2,5 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Omítka se nanáší na vyzrálý podklad upravený podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI. V prvním kroku se na připravený podkladnanese cca. 1 mm silná vrstva omítky weber.pas silikon wood. Toutovrstvou se zajistí dokonalé vyrovnání a vyhlazení podkladu. Na zaschlou první, vyrovnávací vrstvu se nanese nerezovým hladítkemdruhá, stejnoměrná vrstva omítky weber.pas silikon wood v tloušťce cca 2mm. Na nanesené vrstvě omítky se následně pomocí fládrovacího podvalku vytvoří textura dřeva. Po dokonalém zaschnutí se pomocílazury weber.lazur barevně zvýrazní kresba dřeva na omítce weber.passilikon wood.

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a základní vrstvy vnějších, tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní vrstvy musí být provedeny s rovným povrchem a musí být dostatečně vyzrálé (základní vrstvy ETICS minimálně 5 dnů). Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště vytvoření textury dřeva a napojování omítky.

Nářadí

K nanášení nerezové hladítko, pro vytvoření textury imitace dřeva fládrovací podvalek, nerezová zednická lžíce, unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

Více informací

Balení

 • V 30 kg PE obalech.

  Skladování

  12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

  Složení/Technická data

  Důležitými složkami výrobku jsou vápencové plnivo, vysoce hodnotné pigmenty, organické pojivo, silikonová disperze.

  Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

  Bezpečnost práce

  Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
  a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
  v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
  a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

  Likvidace odpadů

  Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

  Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

  video