Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas silikon form

weber.pas silikon form
weber.pas silikon form

nový

výhody produktů

 • jemnozrnná omítka pro vytvoření plastických povrchů na fasádě připomínající např. texturu obkladu břidlicí
 • možno použít i pro vytvoření hladkých ploch na fasádě v kombinaci s tenkovrstvou omítkou weber.pas silikon zrnitosti 1,5 mm
 • finální barevné ztvárnění lze vytvořit fasádním nátěrem weber.ton lazur
 • vysoká vodoodpudivost snadná aplikace

probarvená pastovitá omítka k vytváření plastických dekorací na fasádě

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jemnozrnná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo a silikonovou disperzi, připravená k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad UNI.

Použití

Omítka je určena k vytvoření plastických povrchů na fasádě připomínající např. texturu obkladu břidlicí.

Barevné odstíny

Dle vzorkovnice weber color line.

Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku. Při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla výrobních šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

Číslo výrobku

 • OP FORM

Spotřeba

 • 3 až 7 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Omítka se nanáší na vyzrálý podklad upravený podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI. Nejdříve se na zaschlém podkladním nátěru krepovou páskou vylepí tvary jednotlivých obkladových kamenů. V prvním kroku se na připravený podklad nanese nerezovým hladítkem cca. 2 mm silná vrstva omítky weber.pas silikon form. Následně se do připravené vrstvy mokré omítky nanáší, (modelují) zednickou lžící nebo špachtlí plastické plošky, které připomínají např. texturu obkladu břidlicí. Vytvořený povrch se velmi lehce uhladí nerezovým hladítkem a odstraní se lepicí pásky. Tloušťka nanesené vrstvy omítky se doporučuje max. 5 mm. Po zaschnutí se omítka přebrousí. Broušením se odstraní otřepy vzniklé při modelování omítky a při odstraňování lepicích pásek případně vyhladí vymodelovaný povrch. Barevné ztvárnění zaschlé omítky weber.pas silikon form se provede pomocí fasádního nátěru weber.ton lazur s možností úpravy nátěru houbou, případně pomocí nátěru weber.ton silikon, nebo weber. ton metallic.

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a základní vrstvy vnějších, tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní vrstvy musí být provedeny s rovným povrchem a musí být dostatečně vyzrálé (základní vrstvy ETICS minimálně 5 dnů). Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení.

Nářadí

K nanášení nerezové hladítko, pro vytvoření plastické textury nerezová zednická lžíce, nebo špachtle unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

Více informací

Balení

 • V 30 kg PE obalech

  Skladování

  12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

  Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

  Bezpečnost práce

  Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

  Likvidace odpadů
  Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

  Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.