Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas silikon concrete

weber.pas silikon concrete
weber.pas silikon concrete

nový

výhody produktů

 • jemnozrnná omítka pro vytvoření textury betonu
 • povrch omítky může být hlazený nebo broušený
 • vysoká vodoodpudivost
 • snadná aplikace

probarvená pastovitá omítka se vzhledem monolitického betonu

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jemnozrnná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo a silikonovou disperzi, připravená k přímému použití.

Použití

Omítka je určena k vytvoření povrchu připomínající povrch monolitického betonu. Omítka weber.pas silikon concrete se aplikuje do předem připravené již zaschlé vrstvy omítky weber.pas silikon zrnitosti 1,5 mm. Většinou se volí obě omítky ve stejném barevném odstínu, ale není to pravidlo. Omítka weber.pas silikon concrete se rozetře do zaschlé omítky weber.pas silikon zrnitosti 1,5 mm nerezovým hladítkem tak, že vyplní její povrch do roviny. Omítka weber.pas silikon concrete se může nechat bez dalšího hlazení jako pouze rozetřená, nebo se uhladí nerezovým nebo plastovým hladítkem, nebo se po zaschnutí přebrousí brusným hladítkem nebo bruskou.

Barevné odstíny

Dle vzorkovnice weber color line

Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku. Při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla výrobních šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

Vzorník ke stažení v PDF

weber.pas silkon 1,5 mm + weber.pas concrete + weber.ton lazur

weber.pas silkon 1,5 mm + weber.pas concrete + weber.ton metallic

weber.pas silkon 1,5 mm + weber.pas concrete

weber.pas silkon 1,5 mm + weber.pas concrete

weber.pas silkon 1,5 mm + weber.pas concrete

weber.pas silkon 1,5 mm + weber.pas concrete + weber.ton lazur

weber.pas silkon 1,5 mm + weber.pas concrete

weber.pas silkon 1,5 mm + weber.pas concrete

Číslo výrobku

 • OP 305Z

Spotřeba

 • 1,5 až 2 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Omítka se nanáší na vyzrálý podklad tvořený omítkou weber.pas silikon zrnitosti 1,5 mm OP115Z. Omítka weber.pas silikon concrete se rozetře do zaschlé omítky weber.pas silikon zrnitosti 1,5 mm OP115Z nerezovým hladítkem tak, že vyplní její povrch do roviny. Omítka weber.pas silikon concrete se může nechat bez dalšího hlazení jako pouze rozetřená, nebo se uhladí nerezovým nebo plastovým hladítkem, nebo se po zaschnutí přebrousí brusným hladítkem nebo bruskou.

Všeobecné požadavky pro podklad

Omítka weber.pas silikon concrete se nanáší na zaschlou pečlivě provedenou omítku weber.pas silikon zrnitosti 1,5 mm OP115Z. Podklad pod obě omítky musí být rovný, hladký bez lokálních nerovností, které by výrazně ztěžovaly výsledné zpracování povrchu omítky weber.pas silikon concrete.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště vytvoření textury dřeva a napojování omítky.

Nářadí

Nerezové hladítko, plastové hladítko, brusné hladítko, zednická lžíce, unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček, bruska.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

Více informací

Balení

 • V 30 kg PE obalech

  Skladování

  12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

  Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

  Bezpečnost práce

  Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

  Likvidace odpadů
  Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

  Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

  video