Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas silikon brush

weber.pas silikon brush

výhody produktů

 • jemnozrnná omítka určená pro úpravu povrchu kartáčováním
 • tahy kartáče vytvoří na omítce množství rovnoběžných rýh 
 • vysoká vodoodpudivost povrchu omítky
 • snadná aplikace

probarvená pastovitá omítka vytvářející imitaci textury dřeva na fasádě

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jemnozrnná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo a silikonovou disperzi, připravená k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad UNI.

Použití

Omítka je určena k vytvoření speciální textury rovnoběžných drážek vytvořených hlazením povrchu mokré rozetřené omítky kartáčem. Povrch omítky se většinou zpracovává přímými rovnoběžnými tahy kartáče ve vodorovném nebo svislém směru. K úpravě povrchu omítky weber.pas silikon brush je vhodný např. tzv. tapetovací kartáč, který se používá při tapetářských pracích. Výsledná textura povrchu kartáčované omítka závisí na tvrdosti použitého kartáče a tlaku na kartáč. Při použití tvrdšího kartáče je kartáčovaná struktura výraznější.

Barevné odstíny

Dle vzorkovnice weber color line.

Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku. Při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla výrobních šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

Číslo výrobku

 • OP BR

Spotřeba

 • 2,5 až 3,0 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Omítka se nanáší na vyzrálý podklad upravený podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI. V prvním kroku se nanese nerezovým hladítkem stejnoměrná vrstva omítky weber.pas silikon brush v tloušťce největšího zrna omítky tj. cca. 1,5 mm.

Nanesená vrstva se dokonalé vyrovná a uhladí nerezovým hladítkem tak, aby tahy hladítka byly co nejméně patrné.

Povrch rozetřené omítky upravíme pomocí tapetovacího kartáče. Tahy kartáče vedeme rovnoběžně, vodorovně nebo svisle. Kartáč držíme pod stále stejným úhlem k povrchu rozetřené omítky, cca. 45°. V případě změny úhlu kartáče k rovině rozetřené omítky dochází ke změně vytvářené textury a tím k lokálním nepravidelnostem. Tlak na kartáč musí být stále stejný.

Pokud nechceme, mít viditelná napojení kartáčované omítky musíme upravovanou část omítky kartáčovat jedním tahem kartáče přes celou šířku stěny, nebo části fasády tzv. od rohu do rohu. Pokud jsou napojení kartáčované omítky žádoucí, přerušíme a znova napojíme tah kartáče v libovolném místě.

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodnými podklady jsou podle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové, polymercementové malty, omítky a základní vrstvy vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní vrstvy musí být provedeny s rovným povrchem a musí být dostatečně vyzrálé. Základní vrstvy ETICS min. 5 dnů. Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště vytvoření kartáčované textury a napojování omítky.

Více informací

Balení

 • V 30 kg PE obalech

  Skladování

  12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

  Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

  Bezpečnost práce

  Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

  Likvidace odpadů
  Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

  Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.