Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.odstraňovač starých nátěrů a omítek

weber.odstraňovač starých nátěrů a omítek

výhody produktů

  • důkladné očištění podkladu
  • lehce zpracovatelný
  • šetrný k životnímu prostředí
  • biologicky odbouratelná směs

odstraňovač nátěrů a omítek se syntetickým pojivem

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

weber.odstraňovač starých nátěrů a omítek je výrobek, který dokonale odstraní nátěry a omítky na bázi umělých pryskyřic z fasád, hrubé omítky, oken, podlah, dřeva, kovu, atd.

Použití

Odstranění starých nátěrů a omítek se syntetickým disperzním pojivem z fasád až na soudržný podklad z minerálních omítek, přírodního i umělého kamene, režného zdiva. Odstranění skvrn od barev a probarvených omítek z přilehlých ploch fasády, jako jsou betonové dlažby apod.

Číslo výrobku

  • weber.odstraňovač starých nátěrů a omítek 750 ml / E703 075
  • weber.odstraňovač starých nátěrů a omítek 5 l / E703 5
  • weber.odstraňovač starých nátěrů a omítek 20 l / E703 20

Spotřeba

weber.odstraňovač starých nátěrů a omítek 750 ml
0,3 – 0,6 kg/m2

weber.odstraňovač starých nátěrů a omítek 5 l
0,3 – 0,6 kg/m2

weber.odstraňovač starých nátěrů a omítek 20 l
0,3 – 0,6 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Naneste 1 až 2 mm silnou vrstvu na povrch, ze kterého chcete odstranit starou povrchovou úpravu. Nechte působit 5 až 30 minut (podle charakteru a tloušťky nátěru) tak, aby přípravek pronikl do nátěru v jeho celé tloušťce.

Odstraňovač nesmí zaschnout – aplikujte pouze na takovou plochu, kterou jste schopni během 5 – 30 minut zpracovat. Špachtlí nebo jiným náčiním odstraňte rozrušenou vrstvu nátěru. Poté povrch opláchněte vodou. Rozrušený nátěr můžete odstranit také tlakovou vodou (80 – 100 bar).

Odstraňovač vytváří s vodou emulzi, proto stačí povrch opláchnout studenou vodou (nejlépe tlakovou). U silnovrstvých nebo několikavrstvých nátěrech postup opakujte až do úplného odstranění barev a omítek z povrchu. Očištěný povrch musí být dokonale zbaven všech stop po odstraňovači. Pokud by na povrchu zůstaly stopy po odstraňovači, tento by mohl nový nátěr rozrušit.

Podmínky pro zpracování

Doporučujeme použít při teplotě podkladu a vzduchu v rozmezí +5 °C až +25 °C.

Všeobecné požadavky na podklad

Omítky, nátěry, případně skvrny po jejich aplikaci, je možné odstraňovat ze všech minerálních podkladů, betonových ploch, vápeno cementových a cementových omítek, přírodního i umělého kamene.

Podkladní nátěr

Penetrace se neprovádí.

Ředění

Neředí se.

Nářadí

Štětec s vlasem z přírodních materiálů, špachtle, vysokotlaké mycí zařízení.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné ihned po použití očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je nutné chránit před ušpiněním.

Více informací

Balení

  • Výrobek je dodáván v 5 a 20 l kanystrech, nebo 750 ml nádobách.

Skladování

4 měsíce od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před světlem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.