Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.antigraffiti podklad

weber.antigraffiti podklad
weber.antigraffiti podklad

výhody produktů

  • stabilizuje podklad
  • izoluje ochranný lak nebo nátěr od původního nátěru nebo od podkladu s graffiti
  • zamezuje vzniku tzv. „mokrého vzhledu“ u více nasákavých podkladů

Použivá se jako podkladní nátěr na všechny podklady před aplikací weber.antigaffiti nátěru

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Bezbarvá vodní disperze styrenakrylových kopolymerů, která je určená zejména pro ošetření povrchů před nanesením weber.antigaffiti nátěru. je paropropustný, má hydrofobní efekt, zabraňuje pronikání nežádoucích látek do podkladu, je UV stabilní. Po vyschnutí vytváří bezbarvý, stěží nebo takřka neviditelný film v závislosti na druhu podkladu, množství slunečního světla a úhlu jeho dopadu. Při zasychání nelepí, hydrofobní efekt se projevuje po 5 hodinách. Může být použit nejen na hladkých, ale i porézních hrubých površích. Díky extrémně malé velikosti částic jej lze doporučit pro většinu savých minerálních podkladů jako jsou např. beton, cement, omítky, sádrokartony, cihly, přírodní kameny, fasádní nátěry, atd. Nátěr je vysoce odolný vůči alkáliím, takže jej lze aplikovat i na vápenocementové omítky. Vyznačuje se velice dobrou přilnavostí k povrchům, vysokou odolností vůči vlivům vnějšího prostředí, včetně vůči působení agresivních chemikálií.

Použití

Použivá se jako podkladní nátěr na všechny podklady před aplikací weber.antigaffiti nátěru. Mimo jiné zamezuje vzniku tzv. mokrého vzhledu.

Číslo výrobku

7814

Spotřeba

  • 6 – 16 m2/l

 

 

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Před aplikací důkladně promíchejte obsah kanystru, odlijte potřebné množství do aplikační nádoby a kanystr dobře uzavřete. Malířskou štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí naneste jednu vrstvu nátěru (dvě vrstvy jsou nutné pouze v případě velmi hrubých a savých podkladů). Doba schnutí jedné vrstvy jsou 4 hodiny při +20 °C. Pokud nanášíte 2 vrstvy (např. u pískovce), dbejte, aby byly naneseny v jednom dni. Nanášení dalších nátěrů je možné po 24 hodinách.

Doporučené nanášení:

Ideálním řešením aplikace jsou dva pracovníci – první nanáší válečkem směs ve slabé vrstvě a druhý pečlivě roztírá bez namáčení stejným typem válečku nanesený nátěr do slabé rovnoměrné vrstvy. Celý povrch musí být ošetřen rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem nátěru.

Podmínky pro zpracování

Aplikujte při teplotách od +5 °C do +25 °C, je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření a dešti. Ošetřený povrch nesnese déšť po dobu 8 hodin od nanesení. Informujte se o počasí ještě před zahájením prací.

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, suchý, zbavený prachu a nečistot.

Nové podklady musí být suché a vyzrálé. Zbytky čistících prostředků mohou mít vliv na přilnavost weber.antigraffiti nátěru a jeho deklarované vlastnosti, proto musí být z povrchu zcela odstraněny. Místa, která nemají být ošetřena nátěrem, chraňte vhodným zakrytím.

Aplikujte při teplotách od +5 °C do +30 °C, je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, kdy je podklad přehřátý a dešti. Ošetřený povrch nesnese déšť po dobu 4 hodin od nanesení. Informujte se o počasí ještě před zahájením prací.

Podkladní nátěr

Materiál je penetrací.

Ředění

Neředí se.

Nářadí

Nátěr lze nanášet stříkáním, štětcem nebo válečkem dle hrubosti podkladu jako u klasických fasádních barev. Na hrubých površích doporučujeme používat válečky šíře 200 mm, s vlasem 18 mm.

Čištění

Ihned po použití vymýt teplou vodou.

Více informací

Balení

  • V 1 a 5 l PE obalech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.