Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.antigraffiti odstraňovač

weber.antigraffiti odstraňovač
weber.antigraffiti odstraňovač

výhody produktů

  • odstraňuje graffiti způsobené spreji nebo fixy z choulostivých povrchů 
  • má pomalý, ale progresivní účinek 
  • působení lze kdykoli přerušit pouhým setřením 

odstraňovač grafiti

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Pomalu a postupně rozrušuje barvu graffiti, proto při odstraňování je možné účinek weber.antigraffiti odstraňovač zastavit v kterémkoliv momentu, kdy si to uživatel přeje a snížit na minimum riziko poškození původního povrchu.

Použití

Výrobek byl vyvinut speciálně pro odstranění graffiti z nátěrů pro preventivní ochranu před graffiti (weber.antigraffiti nátěr). Na graffiti je třeba působit progresivně a hlídat okamžik, kdy působení odstraňovače zastavit.

Mají-li graffiti a povrch, na kterém je, shodné nebo velice podobné složení, odstranění graffiti je nemožné. Postup pro odstranění graffiti doporučujeme zvolit na základě zkoušky na malé části povrchu pokrytého graffiti.

Číslo výrobku

7802

Spotřeba

100-200 g/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Odstranění graffiti proveďte následujícím způsobem:

SPREJE a BARVY:

Hladké povrchy:
hadr navlhčete odstraňovačem, poté lehce drhněte malou část graffiti až do úplného odstranění. Nakonec se přesvědčte, zda podklad zůstal neporušen.

Hrubé povrchy:
naneste štětcem odstraňovač na graffiti, měkkým kartáčem nebo štětcem kontrolujte stupeň rozpuštění graffiti a při rozpuštění omyjte hrubý povrch studenou tlakovou vodou (90 barů). U silny´ch vrstev graffiti postup opakujte.

FIX:
Použijte weber.antigraffiti odstraňovač jako v případě sprejů. Jsou-li po odstranění graffiti patrné barevné stíny, použijte weber.antigraffiti odstraňovač S. Nechte přípravek působit do úplného zmizení stínů. Nakonec povrch opláchněte vodou.

Všeobecné požadavky pro podklad

Výrobek se používá k odstranění graffiti z povrchů opatřených ochranným nátěrem weber.antigraffiti nátěr.

Více informací

Balení

  • Plechovka s 750 g, HDPE kanystry 5 a 20 kg.

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +40 °C. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.