Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.antigraffiti odstraňovač S

weber.antigraffiti odstraňovač S
weber.antigraffiti odstraňovač S

výhody produktů

  • odstraní stíny po graffiti z hloubky materiálu
  • nemá vliv na původní nátěry a barvy

odbarvovač pro odstranění stínů po graffiti

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

weber.antigraffiti odstraňovač S odstraňuje nápisy namalované inkoustem, zvýrazňovači, propiskou, razítkovými barvami, apod. Neodstraňuje původní nátěry a barvy, nemá na ně téměř žádný vliv.

Použití

Odstranění zbytků graffiti na bázi inkoustu z povrchů z porézních materiálů používaných ve stavebnictví, jako např. tenkovrstvých omítek a nátěrů, z kamene, cihel, sádrovce, cementu, dřeva, apod.

Číslo výrobku

7803

Spotřeba

500– 700g/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Štětcem výhradně ze syntetického materiálu (nylonu) naneste na povrch dostatečně silnou vrstvu výrobku. Nechte přípravek působit až do úplného vymizení zbytků graffiti. V některých případech můžete nechat přípravek působit i přes noc, až do úplného vyschnutí nanesené vrstvy. V případě potřeby postup opakujte. Povrch důkladně opláchněte namáčením houbou nebo tekoucí vodou.

Podmínky pro zpracování

Doporučujeme použít při teplotě podkladu a vzduchu v rozmezí +5 °C až +25 °C.

Všeobecné požadavky na podklad

Výrobek se používá k odstranění graffiti z povrchů opatřených ochranným nátěrem weber.antigraffiti nátěr.

Podkladní nátěr

Penetrace se neprovádí.

Ředění

Neředí se.

Nářadí

Kartáč nebo malířská štětka nebo štětec výhradně ze syntetického materiálu - nylonu.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné ihned po použití očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je nutné chránit před ušpiněním.

Více informací

Balení

  • Výrobek je dodáván v plastových nádobách pro jednorázové použití, hmotnost 1 kg.

Skladování

4 měsíce od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před světlem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.