Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.antigraffiti nátěr

weber.antigraffiti nátěr
weber.antigraffiti nátěr

výhody produktů

 • snadno roztíratelný
 • výborná přilnavost
 • až 100krát cyklů odstarnění graffiti
 • odstranění graffiti pouze vodou
 • ošetřený povrch je chráněn vůči sprejovým barvám a většině komerčně dostupných fixů, inkoustu, ptačím výkalům, hlíně, kyselým dešťům, vlhkosti, plakátům, samolepkám a lepidlům.
 • paropropustný (Sd ≤ 0,1 m)

permanentní nátěr pro preventivní ochranu před graffiti

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Permanentní ochrana proti graffiti v provedení matném a lesklém, pro použití v exteriérech a interiérech na podkladech natřených a bez nátěru

Použití

Přípravek je určený k permanentní ochraně konečných povrchových úprav fasád proti graffiti. Jde především o tenkovrstvé omítky a nátěry. Ale i jiné hladké a porézní povrchy stavebních materiálů, jako jsou cihly, beton, přírodní kameny a omítky. V matné i lesklé variantě.

Číslo výrobku

 • weber.antigraffiti nátěr mat / 7801M
 • weber.antigraffiti nátěr lesk / 7801L

Spotřeba

 • 6 – 15 m2/l

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

příprava
Kanystr před aplikací důkladně protřepejte a po nalití do aplikačního vědra dobře promíchejte a nechte 2 minuty odstát. Při déle trvající aplikaci promíchávejte nátěr každých 30 minut. Po odlití potřebného množství kanystr dobře uzavřete (nátěr polymerizuje v reakci se vzdušnou vlhkostí). Nespotřebovaný nátěr přelijte z kanystru do menší nádoby, kterou nátěr zaplní a opět ji dobře uzavřete, aby při skladování nevysychal. Odlité množství nátěru do aplikačního vědra spotřebujte do 2 hodin (při +20 °C).

aplikace
Doporučujeme aplikaci jedné vrstvy základního nátěru weber.antigraffiti podkladu a po 24 hodinách nanesení 2 vrstev weber.antigraffiti nátěru.

Celý povrch musí být ošetřen weber.antigraffiti nátěrem rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená místa, ani místa s přebytkem nátěru. Ideálním způsobem je aplikace dvěma pracovníky. První nanáší válečkem směs na fasádu a druhý bez namáčení stejným typem válečku roztírá nanesený nátěr do rovnoměrné vrstvy.

Doporučujeme používat válečky šíře 200 mm s vlasem 18 mm, které se používají pro nátěr hrubých povrchů. Horní hranu nátěru je v každém případě nutné ukončit do předem nalepené pásky.

Druhý nátěr se nanáší, až je první vrstva suchá (cca. Po 4 hodinách při +20 °C). Nátěr musí být nanesen rovnoměrně na celou plochu, aby došlo k zakrytí všech nerovností a prasklin ve struktuře materiálu. Nedokonalé natření způsobí problémy při odstranění následných graffiti. Úplné vyschnutí nátěru nastává při +20 °C po 6 – 7 hodinách. Pokud se nestihne aplikace druhé vrstvy v jednom dni, lze ji bez problémů provést následující den.

Odstanění graffiti

Následná graffiti lze odstranit pouze vodou! Až 100krát Z JEDNOHO MÍSTA BEZ NUTNOSTI OBNOVOVÁNÍ OCHRANNÉHO NÁTĚRU (záleží na hrubosti povrchu a tloušťce naneseného ochranného filmu)

 

 1. HLADKÉ POVRCHY:
  Postříkejte graffiti vodou a vlhkým hadrem nebo houbou jej odstraňte. Proces odstraňování lze urychlit použitím jemného čistidla (tekutým mýdlem nebo přípravkem na mytí nádobí).
 2. HRUBÉ A PÓRÉZNÍ POVCHY:
  Pomocí měkkého kartáče a vody s jemným čistidlem (tekuté mýdlo nebo přípravek na mytí nádobí). Odstraňování graffiti z větších ploch může být provedeno pomocí vysokotlakých čističů – tryskou s plochým paprskem s max. teplotou vody +40 °C a tlakem max. 80 barů.
 3. ODSTRAŇOVÁNÍ PLAKÁTŮ A LEPIDEL:
  Plakáty, lepící pásky a samolepky odpadnou z povrchu po chvíli samy v důsledku foukání větru, deštěm nebo mohou být odstraněny rukou. Ty, které jsou založeny na speciálních lepidlech, mohou být odstraněny tlakovou vodou s teplotou do +40 °C a tlaku do 70 barů.

Poškození ochranné vrstvy nastane použitím tlaku vody přes 90 barů nebo rotační tryskou nebo silným drhnutím nátěru. Použití silných odstraňovačů graffiti na bázi rozpouštědel poškozuje ochrannou vrstvu a snižuje počet cyklů možného odstranění graffiti.

Podmínky pro zpracování

Aplikujte při teplotách od +5 °C do +25 °C, je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, kdy je podklad přehřátý a dešti. Ošetřený povrch nesnese déšť po dobu 8 hodin od nanesení druhé ochranné vrstvy (schnutí při 20 °C)

Důležité: před nanesením ochranného nátěru – rozpouštědlová fasádní barva musí schnout minimálně 8 dní, fasádní barva rozpustná ve vodě alespoň 3 dny, probarvené omítky 3 týdny.

Složení

Jednosložkový bezbarvý nátěr na bázi syntetických organosilikonových polymerů.

Nářadí

lze nanášet válečkem, stříkáním nebo štětcem (dle hrubosti povrchu). Při nanášení válečkem použijte váleček na hrubé podklady, šíře 20 cm s vlasem 18 mm. Váleček nelze po práci vymýt, počítejte s jednorázovým použitím.

Čištění

Váleček nelze po práci vymýt, počítejte s jednorázovým použitím.

Více informací

Balení

 • V 1 a 5 l PE obalech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem a vlhkem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Důležité upozornění

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.