Weber Saint-Gobain - Official website of the company

podklady

Podklad by měl být vždy tvořen odolným a přiměřeně pevným materiálem, specificky určeným pro následnou finální úpravu tradiční, nebo moderní omítkovou vrstvou.

Pevnost

Podklad by měl být navržen a postaven tak, aby dostatečně vázal a držel předpokládanou fasádní omítku. Podklad včetně spár ve zdivu by neměl mít nižší pevnosti než omítka aplikovaná na jeho povrch.

 

Nasákavost

Dobrá vazba mezi podkladem a vpc omítkou je podmíněna optimální savostí konstrukce. Nadměrná savost působí zeslabení hydratačního procesu a tím i nižší přídržnosti omítky. Druhý extrém je nízká savost, kdy omezené množství kapilárního systému podkladu neumožní dostatečné svázání

omítky s konstrukcí.

Spojení

Konstrukce podkladu by měla poskytnout svým tvarem a strukturou dodatečný spojovací most mezi omítkou a podkladem. Zcela rovné a hladké povrchy zdiva (cihla, beton apod.) je nutné předem přiměřeně upravit doprovodným opatřením pod zvolený druh omítky.

Zdivo

Beton – nabízí omezenou schopnost sání a minimální spojení strukturou a tvarem povrchu. Doprovodné opatření v podobě adhezní emulze k dostatečné přídržnosti omítky je nutná. Aplikace podkladního nástřiku k lepší mechanické vazbě na povrch je vhodná.

Původní cihelné zdivo (po sejmutí omítky) – poskytuje dostatečnou vazbu tvarem a povrchem konstrukce. Vykazuje ve většině případů nadměrnou savost. Před omítáním je nutné dostatečné provlhčení - nejlépe večer před omítáním event. ráno před omítáním. V žádném případě nesmí voda stékat po zdivu, to je znakem nasycení konstrukce vodou a musíme přerušit vlhčení. Vlhčíme vždy od spodu směrem nahoru. Nutnost aplikace podkladního nástřiku je nutné posoudit individuálně dle konkrétního zdiva. Nové cihelné zdivo - bloky – zajišťují dobrou vazbu svým povrchem (tvar, struktura), pokud nejsou v pohledové ploše tzv. lícovky (cihly pro ostění). Savost je u tohoto zdiva také optimální. Vhodné je celoplošné navlhčení zdiva vodou před omítáním a nához podkladního nástřiku, pokud se neaplikují omítky, které toto nevyžadují vzhledem ke své vysoké adhezi. Porobetonové tvárnice – materiál s vysokou savostí, vícero pevností, vysokým množstvím kapilár, omezenou vazbou svým tvarem. Ideální finální povrch pro eliminaci těchto vlastností je kontaktní zateplovací systém. V případě použití omítek jenutné předem zjistit objemovou hmotnost použitého zdiva a dle toho volit druh omítkového souvrství. Obecně je vhodná celoplošná penetrace limitující savost produktu, celoplošné armování skleněnou síťovinou min. R131. Volba hmoty či omítky závisí na stavu a pevnosti zdiva. Nedoporučujeme používat cementové či vpc hmoty nebo omítky vyšší objemové hmotnosti než zdivo. Pak je vhodnější aplikace kontaktního zateplovacího systému. Pro optimální technologický postup omítkových prací se obraťte přímo na výrobce porobetonových tvárnic.

Podklad nevyžadující pomocné opatření

podklad vyžadující zdrsnění