Weber Saint-Gobain - Official website of the company

hodnocení vybraných vlastností tenkovrstvých omítek

Jaká omítka je nejvhodnější pro Váš dům? Jakou povrchovou úpravu zvolit? Podle jakých kritérií se řídit?

Údaje v tabulce jsou zjednodušeným hodnocením vlastností těchto materiálů, které vychází z nejnovějších poznatků a zkušeností z praxe. 

Vybrat si určitý typ tenkovrstvé omítky pro konečnou povrchovou úpravu fasády není vůbec jednoduché. Zpravidla nelze vybírat jen podle jedné vlastnosti a posoudit vliv více vlastností najednou není snadné. Tato tabulka a také následující popis uvedených vlastností chce být užitečným pomocníkem především pro laickou veřejnost, proto neuvádí žádné hodnoty. Jejich posouzení totiž vyžaduje mnohdy velmi hluboké technické znalosti. Ze stejného důvodu nejsou v textu používány odborné termíny, ale naopak jsou použita odpovídající zjednodušení. Pro hodnocení je použita varianta počtu bodů (hvězdiček), kdy jejich počet je v rozsahu 1-5. Jedna hvězdička znamená, že posuzovaná vlastnost je základní, přesto vyhovující. Pět hvězdiček znamená, že vlastnost je na maximální dosažitelné úrovni. 

Doporučujeme nejdříve přečíst slovní popis vybraných vlastností na protější straně a potom prohlížet tabulku.

Prodyšnost

Prodyšnost (vyšší prodyšnost = více hvězdiček) – je to mimo jiné schopnost konstrukce propouštět vodní páry v případě, že jsou pro to vhodné podmínky (rozdíly částečných tlaků

vodních par ve vnitřním a vnějším prostředí). Tato vlastnost povrchových úprav je důležitá především, pokud je třeba přes povrchovou úpravu (nebo i celý zateplovaní systém) odvádět vlhkost samotné konstrukce. Pro odvedení vodních par z vnitřního prostředí je třeba zvolit jiný účinný způsob (zatím nejčastěji větrání). V případě použití povrchové úpravy na vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) je užitečné použít omítku s výbornou prodyšností, pokud je

izolantem minerální vata či polystyren Clima. Všechny typy tenkovrstvých omítek weber.pas a weber.min mají dostatečnou prodyšnost pro použití jak na tradičně prováděné fasády běžných stavebních konstrukcí, tak také pro použití na základní vrstvy zateplovacích systémů se všemi běžnými typy izolantů (ETICS).

Vodoodpudivost

Vodoodpudivost (vyšší vodoodpudivost = více hvězdiček) – zjednodušeně opačná vlastnost nasákavosti, tato vlastnost omítky částečně popisuje schopnost nepropouštět vodu přes omítku do podkladu, ale především jde o schopnost nechávat vodu co nejméně ulpívat na povrchu omítky.

Viditelně se například projeví na rychlosti osychání povrchu omítky po dešti, pro uživatele je ale přínosem spíše větší odolnost proti ušpinění a případné snadnější čištění fasády. U materiálů s malou vodoodpudivostí, například weber.min, je mimo jiné z tohoto důvodu doporučováno provedení egalizace (jedna krycí vrstva speciálního fasádního nátěru v odstínu omítky).

Přirozená odolnost proti mikroorganizmům

Přirozená odolnost proti mikroorganizmům (vyšší odolnost = více hvězdiček) – přirozenou odolnost mají především materiály na bázi vodního skla a minerální materiály. U materiálů na bázi akrylátových i silikonových disperzí je třeba tuto mírně sníženou vlastní schopnost podpořit přísadou biocidních prostředků. Tenkovrstvé omítky a nátěry weber na bázi těchto disperzí obsahují vždy tyto přísady. Jelikož ovšem postupem času dochází například k zaprášení povrchu omítky a snížení účinnosti biocidních prostředků, je možné, že v prostředí s vyšším výskytem mikroorganizmů v okolním prostředí fasády, bude vhodné provádět občasnou údržbu povrchu fasády.

Citlivost na podmínky při provádění

Citlivost na podmínky při provádění (menší citlivost = více hvězdiček) – jedná se o vlastnost omítky reagovat nežádoucím způsobem na případné krajní teplotní, vlhkostní a jiné podmínky při realizaci tenkovrstvých omítek. Jelikož se fasády realizují po celou stavební sezonu, je počasí při jejich provádění vždy trochu jiné. Je třeba si uvědomit, že jednotlivé vlivy působící současně se mohou navzájem ještě posilovat (například vyšší teplota a současně vyhřátý podklad od

slunečního záření, jindy naopak nízká teplota a současná vysoká vlhkost v mlžném oparu). Proto je vhodné při těchto podmínkách zvolit méně citlivý materiál.

Pružnost

Pružnost (větší pružnost = více hvězdiček) – jedná se o schopnost omítek nevytvářet mikrotrhlinky v případě zvýšeného namáhání, především se jedná o teplotní namáhání základních vrstev vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).

Barevná nabídka Weber

Barevná škála weber color line – vzorkovnice weber color line je rozdělena na dvě části, line universal obsahuje světlejší i tmavší odstíny barev, většinou se však jedná o tóny přírodní. Line exclusiv obsahuje naopak spíše tóny výrazné a jasné. Pro jejich vytvoření je třeba použít typy a množství pigmentů, které není vhodné přidávat do některých omítek s ohledem na použitou pojivovou složku materiálu.

Zimní úprava

Zimní úprava – Pro úpravu omítek urychlovačem jsou vhodnější omítky s menší citlivostí na krajní, především teplotní podmínky při provádění. Vždy je třeba dodržet minimální teplotu při realizaci, název Urychlovač však napovídá, že přísada je schopna urychlit vytvoření pojivového filmu v materiálu tak, aby byl materiál schopen po určité době odolávat nižší teplotě, než je požadována pro realizaci. Přestože tato úprava může pomoci realizovat omítky i při krajních teplotních podmínkách, proti jiným vlivům, jako je třeba působení deště na povrch nevyzrálé omítky, tyto omítky ochránit nedokáže. Tato úprava nesnižuje výsledné vlastnosti použitého materiálu.