Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Diagnostika podkladu

Před zahájením veškerých prací před renovací fasád doporučujeme provést důkladnou diagnostiku podkladu.

Jak určit složení stávající povchové omítky?

Organické nátěry lze obvykle změkčit plamenem hořáku.

Rovněž silnější vrstvy organických omítek změknou po prudším zahřátí plamenem.

Vápenocementové omítky narozdíl od organických po zahřátí plamenem nezměknou.

Jak zjistit jaká je přilnavost povrchové omítky?

U nátěrů se provádí test mřížkovým řezem. Nátěr se nařízne do mřížky o velikosti cca 2 x 2 mm na ploše 10 x 10 cm. Nátěr se považuje za dobře přilnutý pokud drží na 80 % plochy.

U nátěrů provedených na hrubých podkladech nebo silných organických omítkách lze přilnavost k podkladu zjistit pomocí nože nebo špachtle.

U vápenocementových omítek se kontroluje povrchová omítka, zda nemá trhliny nebo dutá místa v podkladu.

Jak určit pevnost omítky?

Tvrdost se zjistí pootočením šroubováku vraženého do omítky.

Pokud šroubovák nelze vrazit do povrchu je omítka dostatečně pevná.

Pokud šroubovák projde povrchem omítky, není omítka únosná a musí být odstraněna.

Jak překontrolovat únosnost omítek?

Nosnost omítky se zjišťuje poklepem. Fasádu je třeba zkontrolovat zvláště tam, kde jsou trhliny. Zde mohou být dutá místa v podkladní vrstvě.

U rozsáhlejších míst s dutinami je třeba omítku zcela odstranit. U lokálních míst s dutinami je třeba odstranit uvolněná místa a tato doplnit jádrovou omítkou.

Po postavení lešení je třeba překontrolovat celou plochu fasády, zda neobsahuje dutá místa v podkladu.

Jak určit nasákavost podkladních omítek?

Podkladová omítka se polije čistou vodou hadicí nebo z plastové nádoby.

Pokud voda v krůpějích stéká, podkladní omítka není nasákavá.

Pokud je voda rychle vstřebána do povrchu, je omítka nasákavá.

Volné nečistoty lze odstranit koštětem nebo kartáčem.

Hrubé nečistoty se odstraňují vysokotlakým omytím s přidáním čistícího přídavku.

Po omytí vysokotlakým zařízením je třeba nechat povrch oschnout.