Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak zhotovit fasádní dekorace s weber.pral?

 

problém

řešení

vytvoření rohových kvádrů pomocí omítky weber.pral

Nárožní kvádry jsou fasádním dekoračním prvkem. Své znalosti zhodnotíte správným postupem a dodržením technologických pravidel.

Vyznačte si vnější okraje rohových kvádrů tak, že si modře nakreslíte svislou čáru z každé strany nároží, na němž budete ozdobný pás vytvářet.

Z každé strany nároží si připevněte dvě vodící latě:
jednu na úroveň modré čáry, která značí vnější okraj kvádrů druhá poslouží jako opora pro srovnání a hlazení omítky. Při provádění přímo na zdivo použijte vodící latě o max. tloušťce 30 mm, při aplikaci na jádrovou omítku nebo beton pak max. 15 mm.

Na podklad z jádrové omítky nebo betonu:
před nahazováním hlavní vrstvy omítky, aplikujte 3 – 4 mm silnou vrstvu omítky weber.pral s přídavkem Ibofix

Na zděný podklad:
u rohových kvádrů s tloušťkou větší než 20 mm aplikujte omítku ve dvou vrstvách.

Srovnejte nanesenou vrstvu omítky pomocí stahovací latě a tlačte přitom na dřevěné vodící latě, pak vodící latě sejměte.

Uhlaďte omítku a přidržujte přitom lať na hraně, aby nedošlo k poškození nanesené omítky na nároží.

Odstraňte zbývající vodící latě.

Proveďte rozměření a vyznačení spár v nanesené omítce. Do čerstvé omítky provádějte spáry za pomocí pravítka a ocelové vyřezávací čepele. Na zaschlé omítce se spáry značí pomocí pilky. Postupujte vždy směrem od rohu ke středu kvádru (z obou stran kvádru) aby nedošlo k poškození ostré hrany nároží, nebo hrany kvádru.

Na kvádrech s většími rozestupy mezi spárami si vyznačte svislé spáry a odstraňte omítku pomocí majzlíku.

Omítku nechte vytvrdnout a poté obruste povrch kvádrů karborundovým kamenem nebo smirkovým plátnem. Tato konečná povrchová úprava podtrhne výsledný efekt vaší práce.

dekorační matrice – Terranova print

Speciální fasádní profilované matrice umožňují vytváření dekoračních prvků na fasádě přímo v omítce.

hodiny

klinker

dřevo

kámen

Provedení

čerstvá – zahlazená omítka weber.pral – print

po uhlazení omítky nástřik jemného kameniva (např. živec) do ještě čerstvé omítky

přiložení zvolené profilované matrice na takto připravenou omítku

vtlačení matrice za pomocí válečků do povrchu omítky

sejmutí matrice, možnost vložení kontrastní omítky do vybraných – matricí vytlačených míst

technologická přestávka cca 3 hod. (závisí na počasí)

seškrábání vybraných míst vzniklé dekorace

(alternativně může být povrch omítky ponechán bez škrábání tak jak vypadá po sejmutí matrice s vtlačeným kamínkem – vhodné na rohových a soklových partiích)

Fasádní dekorace, to je skutečné mistrovství, ukažme to!

Fasáda získává na atraktivitě – jedinečnosti, neboť každý prvek je po provedení originálem.