Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak vytvořit strukturální finální úpravu a typy struktur?

Penetrace se provádí:
1. pod šlechtěné omítky (weber.min) weber.podkladem A ředěným vodou v poměru 1:5 - 1:8
2. pod probarvené pastózní omítky (weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas silikát, weber.pas sisi, weber.pas silikon plus) weber.pas podkladem UNI v 8 základních odstínech, který se před použitím již neředí

problém

řešení

rýhovaná struktura

Penetrace se provádí:

 1. pod šlechtěné omítky (weber.min) weber.podkladem A ředěným vodou v poměru 1:5 – 1:8
 2. pod probarvené pastózní omítky (weber.pas) weber.pas podkladem UNI v 8-mi základních odstínech, který se před použitím již neředí.

Omítky se nanáší na zaschlý podkladní nátěr nerezovým hladítkem na tloušťku vrstvy danou velikostí rýhovacího zrna.

Rýhovaná struktura se vytváří plastovým hladítkem:

 • u pastózních omítek ihned po nanesení
 • u šlechtěných omítek po mírném
  zavadnutí šlechtěné omítky v bílém i barevném provedení doporučujeme opatřit fasádní barvou - viz technické listy.

zrnitá struktura (zrno na zrno)

Penetrace se provádí:

 1. pod šlechtěné omítky (weber.min) weber.podkladem A ředěným vodou v poměru 1:5 - 1:8
 2. pod probarvené pastózní omítky (weber.pas) weber.pas podkladem UNI v 8-mi základních odstínech, který se před použitím již neředí.

Omítky se nanáší na zaschlý podkladní nátěr nerezovým hladítkem na tloušťku vrstvy danou 1,5 násobkem velikost zrna.

Roztíraná struktura se vytváří kruhovým pohybem plastového hladítka:

 

 • u pastózních omítek ihned po nanesení
 • u šlechtěných omítek po mírném zavadnutí.
 • šlechtěné omítky v bílém i barevném provedení doporučujeme opatřit fasádní barvou - viz technické listy.

 

 

škrábaná struktura

Škrábaná omítka weber.top je určena pro povrch zateplovacích systémů, renovace starých břizolitů a fasády novostaveb. Provádí se bez penetrace na podklad ze stěrkového tmele weber.therm min 740 (Zateplovací systémy+renovace břizolitů), upraveného zubovou stěrkou na horizontální vlny, do výšky vlny 3 – 4 mm, nebo na zvrásněnou lehčenou omítku weber.dur 130 u novostaveb.

Omítka se ihned po nastříkání na zeď stahuje zubatým hladítkem.

Pevnost stěrky posuzujeme tzv. vrypy ocelovým trnem nebo nožem.

24 hod. po aplikaci se provede seškrábání povrchu omítky speciálním škrabá kem s hroty na tl. 8 mm.

zrnitá struktura – vytvořená válečkem

Penetrace se provádí weber.podkladem A.

Weber.rudicolor Z se nanáší strukturovacími válečky ve dvou vrstvách. Na hrubosti válečku závisí spotřeba materiálu i výsledná hrubost struktury povrchu.

Pro vytvoření pravidelné struktury je třeba napojovat vždy tzv. do živého a poslední tah válečkem provádět stále stejným směrem.