Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak vytvořit hladkou omítku na strukturované staré fasádě?

 

 

problém

řešení

příprava podkladu

oklepem se přesvědčíme, zda fasáda neobsahuje dutá místa. Následně provedeme omytí fasády tlakovou vodou. U viditelně špinavých fasád použijeme na očištění fasádní čistící prostředek. Po očištění necháme fasádu řádně vyschnout.

první varianta řešení

Záměsová voda pro zamíchání jemné štukové omítky se připraví přidáním adhezní emulze H do čisté vody v poměru 1:3 pro cementové povrchy a 1:5 pro vápenocementové povrchy.

Jemná štuková omítka se nanáší plastovým hladítkem na předem mírně zvlhčený podklad nejlépe záměsovou vodou.

Upravení povrchu se provede filcovým hladít kem.

druhá varianta řešení

K vyrovnání podkladu se použije stěrková hmota weber.therm elastik. Nanáší se nerezovým hladítkem.

U podkladů s nepohyblivými trhlinami se provede druhá vrstva stěrkové hmoty s vložením výztužné skleněné síťoviny.

Nerovnosti se přebrousí speciálním hladítkem s jemným brusným papírem.

povrchová úprava

Podle zvoleného druhu nátěru se provede štětkou nebo válečkem penetrace systémovým podkladním nátěrem.

Fasádní nátěr se na napenetrovaný podklad nanese štětkou nebo válečkem ve dvou vrstvách s technologickou přestávkou, zaručující dokonalé proschnutí první vrstvy.

U první varianty s jemnou štukovou omítkou doporučujeme použít nátěr weber.ton silikát. U druhé varianty se stěrkovou hmotou fasádní nátěrovou hmotu weber.rudicolor.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.fasádní čistící prostředek

očistí a oživý starou fasádu

weber.san 600

jemná štuková omítka

adhezní emulze H

emulze ke zvýšení přilnavosti omítky

weber.pas podklad S

podkladní nátěr

weber.ton silikát

fasádní silikátový nátěr

řešení 2

weber.fasádní čistící prostředek

očistí a oživý starou fasádu

ETICS weber therm elastik E

pružný, zateplovací systém (ETICS), vhodný i pro dřevostavby

weber.rudicolor / Z

strukturovaný fasádní nátěr