Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak renovovat plochy napadené mikroorganizmy?

 

 

problém

popis situace – plocha je napadena mikroorganizmy (zelený až šedozelený odstín)

řešení

Fasádní povrchové úpravy weber (tenkovrstvé pastovité omítky a nátěry) jsou proti napadení mikroorganizmy buď přirozeně odolné z hlediska svého složení, nebo je jejich odolnost zajištěna přídavkem látek znemožňujících růst mikroorganizmů – tzv. biocidů. Unikátní přirozenou ochranou jsou také jedinečné „weber technologie“ které využívají nejnovější omítky weber.pas aquaBalance.

Pravidelná údržba a mytí povrchu fasády je jednou z možností jak podpořit odolnost povrchu proti napadení mikroorganizmy.

I přes maximální snahu používat pouze chráněné povrchové úpravy může docházet v průběhu životnosti povrchových úprav k napadení ploch fasád mikroorganizmy (viz strana 153 „mikroorganizmy na fasádách).

Mikroorganizmy se ovšem vyskytují na i na řadě dalších povrchů souvisejících s fasádou nebo střechou budovy jako jsou například různé obklady, střešní krytiny, plastové zastřešení a podobně. Mikroorganizmům se neubrání ani tradiční fasáda se škrábanou „břízolitovou omítkou“.

systémové řešení

Nejdříve doporučujeme na malé ploše vyzkoušet vhodný poměr ředění přípravku.

Odstraňovač řas, mechů a lišejníků je možno aplikovat štětkou nebo válečkem – zvláště na malé plochy a plochy s jemnější až hladkou strukturou…

…a stříkáním na všechny typy ploch, ale zvláště na hrubozrnné struktury. Používejte vhodné ochrané pracovní pomůcky!

Plochy je doporučeno omýt tlakovou vodou (směrem shora dolů), případně i s přídavkem weber.fasádního čisticího prostředku.

Penetrace se provádí penetračním nátěrem weber.podklad A ředěným čistou vodou v poměru 1 díl weber.podkladu A na 5 – 8 dílů vody

Nátěr weber.ton bio se provádí ve dvou vrstvách s přestávkou minimálně 12 hod. První vrstva se ředí vodou max. do 5 %, druhá krycí vrstva se ředí max. do 2 %.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

odstraňovač řas, mechů a lišejníků

ošetřuje napadené omítky

weber.podklad A

penetrační nátěr

weber.ton bio

proti plísňový fasádní nátěr

weber.fasádní čistící prostředek

očistí a oživý starou fasádu