Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak renovovat nesoudržné, opadávající a sprašující omítky?

 

 

problém

řešení

příprava podkladu

Poklepem vyhledáme dutá místa, která je nutno odstranit.

Nahazování se provádí ostrým nahozením zednickou lžící na celé ploše. Je nutné dbát na to, aby byly veškeré spáry ve zdivu dobře vyplněny a uzavřeny. Tloušťka jedné vrstvy max. 25 mm. Při větších tloušťkách omítky doporučujeme dvouvrstvé zpracování. Nanášení druhé vrstvy provádíme na čerstvý, ale zavadlý podklad.

Oklepáním je třeba odstranit duté a nesoudržné omítky až na podklad.

Podklad dokonale zbavený všech zbytků malt se mírně navlhčí vodou a po zavadnutí se provede podkladní cementový postřik.

Nejdříve nalijeme do míchačky čistou vodu 6 – 7 l na jeden pytel. Potom naplníme míchačku suchou směsí a začneme míchat. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla plastické konzistence. Doba míchání 3 – 5 minut.

povrchová úprava

Chybějící místa se doplní jádrovou omítkou a povrch se latí srovná do úrovně původní omítky.

úpravy povrchu

Podle zvolené povrchové úpravy se provede příslušná penetrace, např. pod probarvené pastózní omítky (weber.pas) weber.pas podkladem UNI v 8-mi základních odstínech.

Omítky se nanáší na zaschlý podkladní nátěr nerezovým hladítkem na tl. vrstvy danou velikostí zrna.

Jemná štuková omítka weber.san R600 se nanáší plastovým hladítkem na předem mírně zvlhčený podklad čistou vodou.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.dur klasik RU

jádrová omítka 4 mm

weber.san 600

jemná štuková omítka