Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak provádět dekorativní úpravy soklů a ploch s weber.pas marmolit?

 

problém

řešení

podklad

Podklady pod dekorativní omítku weber.pas marmolit musí být dostatečně pevné, rovné a suché, bez prachu, trhlin a volně oddělitelných částí. Omítka weber.pas marmolit není vhodná na plochy vodorovné, nepoužívat na plochy pochozí, neizolované proti vzlínající vlhkosti, trvale vlhké a na sanační omítkové systémy.

aplikace

Při realizace na nedostatečně rovný podklad mohou vlivem nestejné síly vrstvy omítky u některých vzorů vznikat barevně odlišná místa (tzv. mapy).

Při realizaci na vodorovné plochy (nebo šikmé plochy s malým spádem) je povrch mnohem více ovlivňován působením vody na omítku než na svislých plochách. Může se to projevovat výraznějším bělením až samotnou degradací omítky.

Omítka obsahuje vodu, která musí po realizaci vyschnout. Při realizaci v nevhodných klimatických podmínkách (déšť, mlha, vysoká vlhkost, nízká teplota) může být proces vysychání výrazně prodloužen nebo zcela zastaven, potom hrozí zvýšené riziko mechanického poškození omítky nebo i jejího stékání z podkladu.

Při míchání míchadlem pro omítky může při vyšších otáčkách docházet k obrušování a lámání zrn kameniva a tyto jemné podíly po zamíchání do pojiva nepříznivě působí na výsledný vzhled omítky.

Omítka obsahuje mimo jiné speciálně tříděná mramorová zrna. Proto mohou být jednotlivé výrobní šarže mírně odlišné. Doporučujeme použít na ucelenou plochu materiál pouze ze stejné výrobní šarže nebo materiál z různých výrobních šarží před použitím smíchat dohromady.

Soklová část je z celé fasády nejvíce zatěžovaná vlhkostí a ušpiněním (ostřiková voda, prach, špína z přiléhajícího terénu). Proto doporučujeme provádět údržbu povrchu v častějších intervalech, než je doporučeno pro fasády – cca po 3 – 5 letech. Jedná se především o čištění povrchu, případně s dodatečným přetřením renovačním nátěrem.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.pas podklad UNI / MAR / BRICK

podkladní nátěr k tenkovrstvým omítkám

weber.pas marmolit

dekorativní omítka