Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak povrchově upravit konstrukce z pórobetonových tvárnic?

 

 

problém

řešení

příprava podkladu

Svislé i vodorovné hrany objektu vyztužte rohovou lištou vloženou do předem nanesené vrstvy weber.therm elastik.

Ztužující věnce, překlady nad otvory, nehomogenní prvky ve zdivu a rohy u špalet otvorů se vyarmují tkaninou WT178.

Armovací tkanina WT178 se vkládá do horní třetiny omítkové vrstvy weber.dur140 SLK.

Naneste strojně nebo ručně omítku weber.dur 140 SLK v tlouštce 10 – 15 mm.

Čerstvě nanesenou omítkovou maltu stáhněte podle latí a tak, aby nevznikaly dutiny. U podkladů se značnou a/nebo rozdílnou savostí je nutno vytvořit druhou vrstvu, která se nanáší na ještě vlhkou první vrstvu. Tloušťka první vrstvy by přitom měla tvořit 2/3 celkové vrstvy omítky. Podle předpokládané vrchní omítky povrch jádrové omítky zdrsněte.

povrchová úprava

Po min. 7 denní technologické pauze aplikujeme štukovou omítku weber.dur štuk EX ve vrstvě 2 mm. Po zavadnutí povrch štukové omítky upravíme filcovým hladítkem.

vytvoření povrchu

Podle zvolené povrchové úpravy se provede příslušná penetrace, např. pod probarvené pastózní omítky (weber.pas) weber.pas podkladem UNI v 8-mi základních odstínech.

Omítky se nanáší na zaschlý podkladní nátěr nerezovým hladítkem na tl. vrstvy danou velikostí zrna.

Po zavadnutí provedeme penetraci weber.pas podkladem UNI. Následně můžeme aplikovat jakékoli tenkovrstvé omítky.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.dur 140 SLK

lehká podkladní omítka

weber.dur štuk EX

pro provádění vnitřních i vnějších štuků

weber.pas podklad UNI / MAR / BRICK

podkladní nátěr k tenkovrstvým omítkám