Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak opravit menší trhliny ve fasádě?

 

 

problém

Sanaci stabilizovaných, tj. zklidněných trhlin, lze nejjistěji řešit vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS).

Pokud má být provedena jen oprava omítky, je třeba dodržet následující postup:

řešení

Kontrola povrchu

Proklepat fasádu, za účelem zjištění dutých míst.

Vyzkoušet savost podkladu namočením čistou vodou. Voda by se měla vsakovat pomalu a rovnoměrně.

Přezkoušet pevnost omítky vrypem šroubováku do povrchové vrstvy omítky.

Příprava podkladu

Celá fasáda se omyje vysokotlakým zařízením s příměsí fasádního čisticího prostředku E709.

Trhliny menší než 0,2 mm (tzv. vlasové trhliny) přetřít nátěrem weber.ton micro V. Větší trhliny se proškrábnou rohem špachtle do tvaru písmene V a vyplní se Extra stěrkovou omítkou M742. Po zatvrdnutí se povrch přebrousí brusným papírem a následně se přetře nátěrem weber.ton micro V.

U silně savých podkladů (voda se ihned vsakuje) přetřít plochu penetračním nátěrem weber.podklad A ředěným vodou 1:5 před užitím omítky.

Omítku nanášet nerez hladítkem nebo špachtlí na suchý podklad. Po zaschnutí lze nanášet další vrstvu popř. plochu přebrousit hladítkem se smirko vým papírem.

Vhodný nátěr pro povrchovou úpravu je nátěr weber.ton micro V.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.podklad A

podkladní nátěr pod minerální omítky

EXTRA stěrková omítka

pro provádění lokálních oprav před dalšími pracemi

weber.ton aquaBalance

fasádní nátěr na přetírání omítek weber.pas aquaBalanc a weber.pas topDry