Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak chránit omítky proti graffiti?

V letošním roce přinášíme nové weber antigraffiti řešení!

Toto řešení přináší jednodušší aplikaci preventivního nátěru a výrazně snazší odstranění graffiti pouze čistou vodou.

problém

V čem je nový systém shodný se stávajícím:

 1. Permanentní ochrana proti graffiti (starý systém až 25 cyklů odstranění graffiti z jednoho místa bez obnovování nátěru, nový systém až 100 cyklů)
 2. Vytváří povrchový film, je na natřeném povrchu vidět
 3. Stejné požadavky na podklad
 4. Aplikační teplota +5 °C až +25 °C
 5. Nanáší se 1 vrstva základního nátěru a následující den 2 vrstvy vlastního anti-graffiti nátěru
 6. Nátěry musí být nanesené rovnoměrně na celou plochu, nesmí být nenatřená místa

V čem je nový systém jiný a lepší:

 1. Odstranění následných graffiti pouze vodou – žádné použití speciálních rozpouštědlových odstraňovačů (pro již aplikované systémy prodávané do roku 2015, lze i nadále objednat weber.antigraffiti odstraňovač i weber.antigraffiti odstraňovač S)
 2. Paropropustnost nového systému je 10krát vyšší než u dřívějšího (Sd ≤ 0,1 m)
 3. Větší odolnost a počet cyklů odstranění graffiti, až 100krát z jednoho místa
 4. Nátěr je třeba nanášet ve stejnoměrné vrstvě, aby nedocházelo vlivem špatného rozetření k mléčným základům.
 5. Životnost nátěru až 20 let
 6. Základní nátěr je levnější

možnosti antigraffiti

Preventivní ochranný nátěr weber.antigraffiti nátěr umožňuje mnohonásobné odstranění graffiti z jednoho místa bez nutnosti obnovování nátěru.

Bez této preventivní ochrany není možné odstranit graffiti z fasádních barev a strukturovaných omítek bez poškození podkladu.

Z povrchů chráněných přípravkem weber.antigraffiti nátěr je možno odstraňovat graffiti zhotovené spreji a barvami…

… a také fixy.

Z chráněných ploch je možno graffiti odstranit nově až 100krát.

řešení

provádění ochranného nátěru

Preventivní antigraffiti nátěr se nanáší na suchý vyzrálý podklad při teplotě +5 °C až +25 °C. Nátěr je nutné nanést v rovnoměrné vrstvě, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem nátěru.

Malířskou štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí naneste jednu vrstvu podkladního nátěru weber.antigraffiti podklad (dvě vrstvy jsou nutné pouze v případě velmi hrubých a savých podkladů).

Weber.antigraffiti nátěr důkladně promíchejte, aby vznikla homogenní směs a nechte 5 minut ustát. Po 24 hodinách od aplikace weber.antigraffiti podkladu naneste 2 vrstvy vlastního weber.antigraffti nátěru. Druhou vrstvu nanášejte až první vrstva uschne (cca. po 4 hod. dle klimatických podmínek).

Celý povrch musí být ošetřen rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem nátěru. Ideálním řešením aplikace jsou dva pracovníci – první nanáší válečkem směs a druhý roztírá bez namáčení stejným typem válečku nanesený nátěr do rovnoměrné vrstvy. Doporučujeme používat válečky šíře 200 mm s vlasem 18 mm, které se používají pro nátěr hrubých povrchů, horní hranu nátěru je v každém případě nutné ukončit do předem nalepené pásky (pásku ihned po 1. Vrstvě odstraňte a pečlivě rozetřete nátěr, který se pod ní dostal). Používejte váleček nasazený na teleskopické tyči – umožní Vám lépe tlačit do válečku a tím lépe rozetřít nanesenou vrstvu.

Následná grafitti lze odstranit pouze vodou!

Až 100krát z jednoho místa bez nutnosti obnovování ochranného nátěru (záleží na hrubosti povrchu a tloušťce naneseného ochranného filmu).

 1. HLADKÉ POVRCHY
 2. Postříkejte graffiti vodou a vlhkým hadrem nebo houbou jej odstraňte. Proces odstraňování lze urychlit použitím jemného čistidla (tekutým mýdlem nebo přípravkem na mytí nádobí).
 3. HRUBÉ A PÓRÉZNÍ POVCHY
  Pomocí měkkého kartáče a vody s jemným čistidlem (tekuté mýdlo nebo přípravek na mytí nádobí). Odstraňování graffiti z větších ploch může být provedeno pomocí vysokotlakých čističů – tryskou s plochým paprskem s max. teplotou vody + 40 °C a tlakem max. 80 barů
 4. ODSTRAŇOVÁNÍ PLAKÁTŮ A LEPIDEL
  Plakáty, lepící pásky a samolepky odpadnou z povrchu po chvíli samy v důsledku foukání větru, deštěm nebo mohou být odstraněny rukou. Ty, které jsou založeny na speciálních lepidlech, mohou být odstraněny tlakovou vodou s teplotou do +40 °C a tlaku do 70 barů.

Poškození ochranné vrstvy nastane použitím tlaku vody přes 90 barů nebo rotační tryskou nebo silným drhnutím nátěru. Použití silných odstraňovačů graffiti na bázi rozpouštědel poškozuje ochrannou vrstvu a snižuje počet cyklů možného odstranění graffiti.

Dokument ke stažení v PDF

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.antigraffiti podklad

Použivá se jako podkladní nátěr na všechny podklady před aplikací weber.antigaffiti nátěru

weber.antigraffiti nátěr

permanentní nátěr pro preventivní ochranu před graffiti