Weber Saint-Gobain - Official website of the company

veškerá práva vyhrazena

Prosím, seznamte se s upozorněním pro uživatele webové prezentace společnosti Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.

upozornění

Souhlasím s tím, že veškeré informace, získané ze stránek divize Weber společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. nebudu používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými zákony České Republiky. Služby divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., budu využívat pouze k účelům v rámci získání informací a nebudu je využívat ke komerčním a dalším účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit divizi Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Na stránkách se budu chovat v normách morálních zásad. Morálními zásadami rozumíme normy, které jsou v civilizované společnosti samozřejmostí a tím pádem nebudu vedomě poškozovat divizi Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s, ani ostatní uživatele této služby. Dále souhlasím, že divize Weber, Saint Gobain Construction Products CZ a.s., může použít mnou poskytnuté informace ke svým marketingovým účelům.