Weber Saint-Gobain - Official website of the company

veškerá práva vyhrazena

Prosím, seznamte se s upozorněním pro uživatele webové prezentace společnosti Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.

upozornění

Souhlasím s tím, že veškeré informace, získané ze stránek divize Weber společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. nebudu používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými zákony České Republiky. Služby divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., budu využívat pouze k účelům v rámci získání informací a nebudu je využívat ke komerčním a dalším účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit divizi Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Na stránkách se budu chovat v normách morálních zásad. Morálními zásadami rozumíme normy, které jsou v civilizované společnosti samozřejmostí a tím pádem nebudu vedomě poškozovat divizi Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s, ani ostatní uživatele této služby. Dále souhlasím, že divize Weber, Saint Gobain Construction Products CZ a.s., může použít mnou poskytnuté informace ke svým marketingovým účelům.

kde nás najdete

divize Weber

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3
102 00 Praha 10 - Štěrboholy

T: +420 272 701 137
F: +420 272 011 930
E: info(at)weber-terranova.cz

Otevírací doba:
Pondělí až pátek:
1. 11. – 31. 3. od 7:00 do 15:30
1. 4. – 31. 10. od  7:00 do 16:30

Sídlo:
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8 

Zápis společnosti v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9601

IČO: CZ 25029673