Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec SHC

weber.tec SHC
weber.tec SHC

výhody produktů

  • chrání betonové konstrukce před agresivním prostředím a proti solným roztokům
  • Vodoodpudivý, lze použít i pro hydrofobizaci omítek a nátěrů.

impregnační nátěr

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Bezbarvý nátěr.

Definice výrobku

Vodoodpudivý impregnační prostředek připravený k okamžitému použití, na silikonové bázi, pro stavební hmoty všeho druhu (beton, malta, přírodní a umělý kámen, vápenná barviva, omítky, nátěry).

Číslo výrobku

H705/5

Spotřeba

0,25 l/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

K hydrofobizaci fasád, zvláště na návětrných stranách a jako ochrana proti účinkům solných roztoků.

Aplikace

Dobře rozmíchaný a nezředěný hydrofobní nátěr SHC se nejlépa nanáší stříkáním nebo natíráním. Nátěr musí být rovnoměrný. Tam, kde se vyskytují vlasové trhliny, je třeba dbát na to, aby nátěr mohl dobře proniknout do povrchu. Vzhledem k tomu, že nátěr obsahuje hořlavá rozpouštědla, musí se jeho zpracování věnovat odpovídající péče a pozornost.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad, který bude impregnován, musí být očištěn od prachu a nečistot. Volné a lehce se odlupující částečky materiálu musí být odstraněny a všechny trhliny zatmeleny. Před vlastním nanesením hydrofobního nátěru SHC musí být plocha suchá.

Podmínky pro zpracování

Hmota se může aplikovat v rozmezí teplot od +5 do +25°C.

Nářadí

Stříkací pistole, štětka, štětec (musí být s přírodním vlasem, umělé štětiny se rozpouštějí).

Čištění

Nádoby a nářadí je nutné ihned po ukončení prací omýt vodou.

Více informací

Balení

V 5 l PE obalu, 80 ks - 400 l/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách od +5 do +25°C.

Složení/Technická data

Silikonová pryskyřice, organická rozpouštědla (hořlavina).

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Můžete objednat v našem e-shopu