Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dry pur seal

weber.tec seal W

weber.dry pur seal
weber.dry pur seal

výhody produktů

 • jednoduchá aplikace (váleček, airless),
 • 1komponentní,
 • odolný vůči abrazi a těžkým podmínkám,
 • UV stabilní,
 • barevně stálý,
 • nekříduje,
 • snadná údržba povrchu,
 • vodě odolný,
 • mrazu odolný,
 • funkční v teplotách - 40 °C až + 90 °C,
 • pochůzný vodotěsný povrch,
 • přemostuje trhliny do 2 mm, do -10 °C.

Vysoce elastický polyuretanový nátěr pro vytvoření vodotěsné membrány

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

1komponentní vodotěsný nátěr na bázi elastomerní čistě polyuretanové pryskyřice. Složení je zárukou vysoké chemické, tepelné, UV a mechanické odolnosti. Vyzrává reakcí se vzdušnou nebo zemní vlhkostí.

Použití

Používá se jako hydroizolační vrstva pod ochranný nátěr weber.dry pur coat traffic.

Dále vhodný i pro:

 • hydroizolace střech
 • hydroizolace balkonů, teras, verand
 • hydroizolace koupelen, kuchyní pod obklady a dlažby
 • hydroizolace „zelených střech“
 • hydroizolace květinových záhonů a květináčů
 • hydroizolace asfaltových pásů, PVC membrán, starých akrylátových stěrek.
 • ochranu nástřikové PUR pěny

Barevné odstíny

Světle šedá RAL 7035, bílá RAL 9010 pouze na objednávku.

Číslo výrobku

 • SAB 775

Spotřeba

 • 2 kg/m2 (3 vrstvy)

Uvedená spotřeba je založena na praktických zkušenostech s válečkem na hladkém povrchu v optimálních podmínkách. Faktory jako poréznost povrchu, teplota, vlhkost, způsob nanášení a povrchová úprava ovlivňují celkovou spotřebu.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Natírání:
Optimální teplota pro aplikaci je + 10 °C až + 35 °C. Nízká teplota zpomaluje zrání nátěru, vysoká teplota jej urychluje. Nátěr provádíme za 6 – 12 hod. (ne později než 24 hod.) po dokončení penetrace weber.prim ep 2k – ještě když je lepivý! Naneste weber.dry pur seal válečkem nebo štětkou po celém povrchu konstrukce ve 3 vrstvách. Technologická přestávka mezi jednotlivými vrstvami je 12 – 18 hodin (ne více než 48 hod.). Do třetí vrstvy, v době, kdy je ještě mokrá, vsypte rovnoměrně LOD křemičitý písek NP999. Jakmile nátěr uschne, odstraňte zbytky písku.

Následná aplikace konečné – ochranné vrstvy pur nátěru weber.dry pur coat traffic proběhne ve 2 vrstvách s technologickou přestávkou 3 – 6 hodin (max. 36 hod.) mezi nátěry. Spotřeba 0,5 kg/m2 (2 vrstvy).

Všeobecné požadavky pro podklad

Příprava podkladu je pro optimální vzhled a životnost zcela zásadní. Podklad musí být čistý, pevný, prostý znečištění a nesoudržných částí, které mohou negativně ovlivnit přídržnost penetrace. Maximální vlhkost nesmí překročit 5 %. Pevnost podkladu v tlaku musí být min. 25 MPa a pevnosti v tahu min. 1,5 MPa. Staré nátěry, olejové a tukové skvrny, organická kontaminace, prach musí být odstraněny, např. bruskou. Případné nerovnosti povrchu musí být vyrovnány. Prach vzniklý broušením bude odstraněn stejně jako oddrolené kousky betonu. Podklad bude natřen penetračním nátěrem weber.prim ep 2k.

Nářadí

Vrtačka, míchadlo do vrtačky nebo el. míchadlo, plechové vědro, malířský váleček nebo štětka, ochranná lepicí páska, ochranné rukavice.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čističem weber.sys 992.

Více informací

Balení

6 kg a 25 kg v plechových nádobách

Skladování

9 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách +5°C až +30°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.