Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dry pur coat traffic

weber.tec PUR S

weber.dry pur coat traffic
weber.dry pur coat traffic

výhody produktů

 • odolný pojezdu vozidel,
 • jednoduchá aplikace (váleček, airless),
 • 1komponentní,
 • odolný vůči abrazi a těžkým podmínkám,
 • UV stabilní,
 • barevně stálý,
 • nekříduje,
 • snadná údržba povrchu,
 • vodě odolný,
 • mrazu odolný,
 • funkční v teplotách -40 °C až +90 °C,
 • ochranná vrstva pro vodotěsnou membránu.
 • Polyuretanový konečný nátěr pro oblasti s pohybem chodců i automobilů.
 • UV stabilní.

 

 

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

1komponentní, pevný a UV stabilní nátěr. Probarvený, trvanlivý, odolný vůči mechanickému zatížení i drsným klimatickým podmínkám.

Používá se jako finální vrstva k ochraně hydroizolačních stěrek a nátěrů, v místech s vysokým mechanickým opotřebením. Vyzrává chemickou reakcí se zemní a vzdušnou vlhkostí

Použití

 • Hydroizolace chodníků, palub.
 • Hydroizolace stezek pro pěší a cyklisty.
 • Hydroizolace automobilových parkovišť.
 • Hydroizolace povrchů s vysokou zátěží opotřebením – stadiony, tribuny, parkoviště.

Barevné odstíny

Slonová kost RAL 1015, červenohnědá RAL 3011, štěrkově šedá RAL 7001, světle šedá RAL 7035, bílá RAL 9010.

Číslo výrobku

SAB 774

Spotřeba

400-500g/m2 (2 vrstvy)

Uvedená spotřeba je založena na praktických zkušenostech s válečkem na hladkém povrchu v optimálních podmínkách.

Faktory jako poréznost povrchu, teplota, vlhkost, způsob nanášení a povrchová úprava ovlivňují celkovou spotřebu.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Natírání:
Optimální teplota pro aplikaci je +10 °C až +35 °C. Nízká teplota zpomaluje zrání nátěru, vysoká teplota jej urychluje. Nátěr provádíme za 6 – 12 hod. (ne později než 24 hod.) po dokončení penetrace weber.prim ep 2k, ještě když je lepivý! Vysoká vlhkost vzduchu ovlivňuje finální vzhled.

Naneste weber.dry pur coat traffic válečkem nebo airlessem po celém povrchu konstrukce v jedné nebo ve dvou vrstvách.

Technologická přestávka mezi jednotlivými vrstvami je 3 – 6 hodin (ne více než 36 hod.).

Všeobecné požadavky pro podklad

Příprava podkladu je pro optimální vzhled a životnost zcela zásadní. Podklad musí být čistý, pevný, prostý znečištění a nesoudržných částí, které mohou negativné ovlivnit přídržnost penetrace.

Maximální vlhkost nesmí překročit 5 %.

Pevnost podkladu v tlaku musí být min. 25 MPa a pevnost v tahu min. 1,5 MPa. Staré nátěry, olejové a tukové skvrny, organická kontaminace, prach musí být odstraněny, např. bruskou.

Případné nerovnosti povrchu musí být vyrovnány. Prach vzniklý broušením bude odstraněn stejně jako oddrolené kousky betonu.

Podklad bude natřen penetračním nátěrem weber.prim ep 2k.

Upozornění:
Pro úpravu povrchu betonu nepoužívejte brokování – snižuje povrchovou soudržnost betonu a jeho stabilitu. Neumývejte povrch betonu vodou. Nový beton musí být min. 30 dní starý.

Nářadí

Vrtačka, míchadlo do vrtačky nebo el. míchadlo, vědro, malířský váleček nebo airless, ochranná lepicí páska.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čističem weber.sys 992.

Více informací

Balení

5 kg, 20 kg v kovových nádobách.

Skladování

9 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách +5 °C až +30 °C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.