Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.rep R4 duo

weber.rep R4 duo
weber.rep R4 duo

nový

výhody produktů

 • opravná malta a jemná stěrka v jednom
 • pro tloušťky vrstvy do 50mm
 • k vyrovnávání, vyhlazování na betonových podkladech
 • náhrada betonu k opravě betonových podkladů
 • vysoká mechanická pevnost
 • pro interiéry i exteriéry
 • velmi dobrá zpracovatelnost
 • dlouhá trvanlivost
 • nesmršťuje se, nízké vnitřní napětí
 • jemnozrnná
 • propustná pro vodní páry

univerzální vysprávková malta na beton

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Vysprávková malta na beton, modifikovaná plasty. Pro velké vrstvy i jemné vyhlazen

Barevné odstíny

betonově šedá

Číslo výrobku

SAZ 914

Spotřeba

 • weber.rep R4 duo: cca 1,9 kg/m2/(1 mm vrstvy)
 • spotřeba vody: max. 2,9 l/20 kg (1 pytel)

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Weber.rep R4 duo je kombinovaný produkt, který lze použít jako reprofilační maltu, resp. náhradu betonu k opravě betonových podkladů, a zároveň k vyrovnávání a vyhlazování betonových podkladů, resp. jako jemnou stěrku na opravené betonové plochy. Maltu lze použít i pro spádové tmelení do tloušťky 50 mm, např. na konzolových balkonových deskách. Společně s výrobkem weber.tec elastic 772, splňuje produkt požadavky normy EN 1504-3.

doba schnutí:

Jako beton.

Aplikace

Příprava:

 • Smíchejte obsah obalu s 14,5 % vody (2,9 litru na 20 kg suché malty), zabraňte tvoření hrudek.
 • Nejprve si připravte vodu a poté postupně přidávejte prášek.
 • Míchejte intenzivně cca 3 minuty míchadlem s pomalým chodem nebo míchačkou s nuceným oběhem.
 • Po smíchání dodržte cca 2 min. dobu zrání a poté maltu znovu krátce promíchejte.
 • Pokud použijete produkt jako jemnou betonovou stěrku, lze přidáním 1% (0,2 litru na 20 kg suché malty) upravit konzistenci podle požadavků uživatele.

Aplikace:

Jako náhrada betonu:

 • Naneste maltu do místa vylomení pomocí ručního vtlačování nebo špachtle ev. lžíce.
 • Maltu pevně a souvisle zapracujte do místa vylomení.
 • K uzavření hlubokých výlomů je zapotřebí několik pracovních cyklů (cca 50 mm na jeden cyklus). Čekací doba mezi jednotlivými cyklyje cca 12 hodin.
 • Mezivrstvy zdrsněte a po vytvrzení opět zvlhčete.
 • Maltu weber.rep R4 duo nepřetahujte přes boční hrany výlomu.

 Jako jemná betonová stěrka:

 • Naneste pomocí hladítka cca 2 až 5 mm tlustou vrstvu weber.rep R4 duo.
 • Jemnou stěrku nejprve natáhněte v tloušťce zrna jako škrábanou stěrku a uzavřete lunkry, poté nanášejte čerstvé vrstvy do tloušťky 5 mm.
 • Škrábanou vrstvu stěrky zpracovávejte vždy na malé ploše.
 • Po 15 až 90 minutách (podle okolních podmínek a tloušťky vrstvy) lze mírně vsáklou stěrku lehce rozetřít vlhkou, jemně pórovitou houbou.
 • Po vytvrzení (reprofilace: > 5d, pouze jemná stěrka: > 1d) doporučujeme povrch z optických důvodů, resp. na ochranu před karbonizací nebo působením posypových solí ošetřit povrchovými ochrannými systémy weber.tec elastic 772, resp. weber.tec purolast.

Příprava podkladu

Jako náhrada betonu:

 • Čistý podklad, bez námrazy, savý, nosný, drsný a bez jakýchkoliv částic, které by bránily nebo omezovaly přilnutí.
 • Povrchová pevnost v tahu podkladu > 1,5 N/mm'.
 • Vhodnými metodami pro přípravu je frézování a následné otryskání.
 • Chraňte výztuž nátěrem weber.rep ochrana před korozí.
 • Po vytvrzení protikorozní vrstvy (40min.) kompletní betonovou plochu/místo vylomení dobře namočte a nechte zaschnout do matně vlhké vrstvy, zabraňte tvoření kaluží.

Jako jemná betonová stěrka:

 • Čistý podklad, bez námrazy, savý, nosný, drsný a bez jakýchkoliv částic a nečistot, které by bránily přilnutí.
 • Povrchová pevnost v tahu podkladu > 1,3 N/mm'.
 • Betonový povrch několikrát dobře navlhčete.

zvláštní pokyny

 • Nemíchejte s jinými stavebními hmotami.
 • Při výšce překrytí > 20mm, resp. > 40 mm, podle expoziční třídy, lze vynechat protikorozní nátěr.
 • Při tenké vrstvě v rozsahu cca do 10 mm tloušťky vrstvy, například při použití k navýšení betonové krycí vrstvy, lze provést stěrku bez adhezního můstku na matně vlhký, předem namočený podklad. Přitom maltu nejprve natáhněte po celé ploše v tloušťce zrna jako škrábanou stěrku, poté nanášejte čerstvé vrstvy až do max. tloušťky.
 • Při použití mimo působnost směrnice EN1504/RILI ve staticky nerelevantních oblastech lze vynechat adhezní můstek a při výšce překrytí > 20 mm i protikorozní nátěr. V takovém případě se nanese na matně vlhký předem namočený podklad póry vyplňující škrábaná stěrka z weber.rep R4 duo. Následně se na čerstvou škrábanou stěrku nanese reprofilační malta.
 • Pro zvýšení ochrany proti karbonizaci se doporučuje nátěr ochranným povrchovým systémem weber.tec.

Podmínky pro zpracování

 • Chraňte položenou plochu před příliš rychlým vysycháním, silným působením tepla a průvanem. Betonovou náhradu udržujte minimálně 3 dny ve vlhku nebo ji nechte zakrytou. Chraňte před mrazem.
 • V čerstvém stavu se na produkt nesmí stříkat voda.
 • Všechny uváděné vlastnosti se vztahují na teplotu +20°C bez průvanu a relativnívlhkost vzduchu cca 60 %.

Nářadí

Špachtle, lžíce, hladítko.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 20kg papírových obalech, 48 ks na paletě.

Skladování

9 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách +5°C až +30°C.

Složení/Technická data

Tloušťka nanášené vrstvy .......... v jedné vrstvě do 50 mm
Teplota při zpracování .......... +5 °C až +30 °C
Pevnost v tahu ohybem .......... > 8 N/mm2
Pevnost v tlaku .......... > 45 N/mm2
Hustota čerstvé malty .......... cca 2,1 kg/dm3
Pevnost v odtržení .......... > 2 N/mm2
Objemová hmotnost suché směsi .......... cca. 1.6 kg/dm3
Doba zpracování .......... cca 45 min.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.