Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.rep ochrana

weber.rep ochrana
weber.rep ochrana

výhody produktů

  • ochrana ocelové výztuže před korozí
  • k zlepšení přídržnosti vysprávkových malt k armatuře

ochrana ocelové výztuže před korozí

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Prášková cementová malta s přísadami vylepšujícími její vlastnosti.

Číslo výrobku

SAB100

Spotřeba

Dovjnásobný nátěr: 0,4 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Na ochranu armatury v betonu před korozí a jako produkt zvýšení
přídržnosti vysprávkové malty k armatuře.

Aplikace

Weber.rep ochrana se rozředí čistou vodou do konzistence hustého těsta, potom se pomalým přidáváním vody a za stálého míchání dosáhne konzistence vhodné na natírání. Doporučené množství vody je cca 0,25 l na 1 kg suché směsi. Řádně očištěná, opískovaná ocelová armatura se po celé ploše důkladně natře adhezním nátěrem. Betonový podklad musí být před nanášením dokonale navlhčený, bez prachu, nenosných částí a bez mastných míst. Adhezní nátěr se nanáší štětkou nebo štětcem na podklad. Při následném krytí výztuže vysprávkovou maltou se musí v závislosti na povětrnostních a teplotních podmínkách okolí dodržet časový odstup na zavadnutí nátěru cca 30–40 minut.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad pro nanášení adhezního nátěru musí být pořádně očištěn od všech nečistot, volných částic a ocel musí být zbavena veškeré koroze.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch i kon strukce), nesmí se rovněž provádět práce na přímém slunci, při silném větru a za deště.

Nářadí

Vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce, štětka, štětec, ocelový kartáč.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 2 kg plast. kbelících, v 7 kg papírových obalech.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Složení/Technická data

Cement, minerální plniva a přísady na vylepšení vlastností hmoty.

Název výrobku

Weber.rep ochrana

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.