Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 793

weber.tec 793
weber.tec 793

výhody produktů

  • bez obsahu rozpouštědel
  • vysoká pevnost v tlaku, v tahu při ohybu a odolnost vůči odtržení
  • vynikající přilnavost na betonu
  • pro vnitřní i venkovní prostředí
  • možné použití na suchém nebo mírně vlhkém podkladu
  • odolný vůči zředěným kyselinám a louhům
  • odolný vůči živočišným a rostlinným olejům a tukům

univerzální pojivo z reakční pryskyřice pro stavební účely

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Univerzální pojivo z reaktivní pryskyřice k provádění plastmalt, plastbetonů, adhezních můstků, lepidel a povlaků.

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Více informací

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.