Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.rep 766

weber.rep 766

výhody produktů

  • vysoká odolnost vůči chemikáliím
  • vysoká mechanická zatíženost
  • za čerstva lze omývat vodou
  • na vodorovné a svislé plochy
  • odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu
  • nepropouští vodu
  • odolnost vůči teplu
  • určené pro místa, ketrá se trvale nacházejí pod vodou
  • vytvrzuje bez trhlin

dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

 

Dvousložkové reaktivní pryskyřičné lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice, určené ke slepování betonových ploch a k lepení betonu a ušlechtilé oceli.

 

Barva

Šedá.

Spotřeba

názevspotřebač. výrobku
weber.rep 7661,6kg/m2

SAB 160

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Slepování betonových prefabrikátů, šachtových dílců, betonových a ocelových trubek.

Aplikace

postup při míchání:

Množství složky B je upraveno na složku A. Pokud možno, neodebírejte dílčí množství. Jestliže je toto přesto zapotřebí, dodržujte uvedený poměr míchání. K přípravě hotové směsi přidejte celé množství složky B do složky A. Pak v nádobě složky A směs míchejte pomalu běžící vrtačkou s nasazenou míchací lžící (např. míchací lžíce č. 1 nebo 2, podle velikosti nádoby). Ve hmotě nesmí být vidět žádné šmouhy. Nezapomínejte zejména na dno a stěny nádoby. Doba míchání je 2 minuty.

 

zpracování:

Lepidlo weber.rep 766 (PLASTIKOL Multipox K) nanášejte na lepené plochy špachtlí nebo zednickou lžící. Dílce spojte nejpozději do 45 minut. Přeteklé zbytky odstraňte špachtlí nebo zednickou lžící, resp. omyjte čistou vodou a tvrdou houbou.

 

 

 

 

 

 

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být celistvý, čistý, bez volných částic. Zbytky vodoodpudivých látek (olej ze šalování, barvy, tuky) je nutno odstranit.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5oC do + 26oC, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5oC.

Při očekávaných mrazech nepoužívat!

 

Nářadí

Nerezová špachte, nerezová zednická lžíce.

 

 

 

Čištění

Nářadí, nádoby, se musí ihned po použití očistit vodou. Po zaschnutí lze odstranit pouze mechanicky.

Více informací

Balení

Ve 4kg plechových vědrech.

Paletizace: 45ks/180kg

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a mrazuvzdorných skladech.

Složení

epoxidová pryskyřice

technická data

weber.rep 766
sypná hmotnost1,1kg/dm3
hustota (složka A+B)1,6kg/dm3
mísící poměr(složka A) 13,8:1 (složka B)cca 45 min. při +23°C
doba zpracovatelnosti1,5-2hod při +20°C
aplikacešpachtlí/zednickou lžící
doba zpracování při teplotě +20°Ccca 45 min
rozsah teplot při zpracování (teplota vzduchu a objektu)+10°C až +30°C
možnost mechanického zatížení plochcca po 24 hod
zatížení chemickými látkamipo 7 dnech
odolnost vůči tlaku po 7 dnech›50N/mm2
pevnost v tahu při ohybu po 7 dnech›30N/mm
odolnost vůči teplotám po vytvrdnutí v suchu -20°C až +100°C; trvalé vhko +50°C; odolné vůči tepelným rázům (proud páry)
třída rizik podle nařízení o hořlavých kapalináchnení
čištění pracovních přístrojůihned po zpracování vodou, pokud je zatvrdlé - pouze mechanicky

Údaje platí při teplotě +20°C a relativní vlhkostí vzduchu 65%. U nesavých podkladů, ve spojení s neprodyšnými obklady se doba vytvrzení prodlužuje.

odolnost vůči chemickým látkám

Doba zkoušení 12 měsíců (+20°C)
kyselina sírová25%
kyselina chlorovodíkovádokud není koncentrována
kyselina mléčná5%
kyselina octová2%
hydroxid draselný20%
hydroxid sodný20%
čpavěkdokud není koncentrována
peroxid vodíku3%
chloran sodný
topný olej (EL)
rostlinné oleje a tuky
živočišné oleje a tuky
syrovátka
pivo
nápoje na bázi koly
minerální voda
lihoviny
čistící prostředky

 Při velkém množství čistících prostředků nabízených v obchodech, není dostatečné posouzení možné. Popř. proveďte předběžnou zkoušku. Pozatížení chemickými látkami nelze vyloučit změny barvy. Lepidlo weber.rep 766 (plastikol multiepox K) je vůči biogenní kyselině sírové odolnější než beton. Přesto je třeba pomocí vhodných opatření (např. větrání) vyloučit vnik biogenní kyseliny sírové.

 

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.