Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cel mass

weber.cel mass
weber.cel mass

výhody produktů

  • zalévání poklopů na vozovce
  • pokládání dlažeb vystavených provozu
  • bezpečný a trvanlivý (vláknobeton)
  • krátká doba do obnovení provozu mezi 5°C a 30°C pro všechny typy provozu
  • snadná aplikace bez bednění
  • existuje v černé a šedé barvě

rychle tuhnoucí vláknobeton pro osazování a betonáž poklopů na vozovce

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Suchá cementová směs s vlákny z uhlíkové oceli, s vysokou pevností.

Použití

Zalévání a zdvihání poklopů vstupních otvorů, krytů s poklopem na vodovodní ventily na silnicích, ulicích, chodnících a parkovištích. Zalévání uličního vybavení a komunikací: patníků, sloupů, dopravních značek, nebo reklamních billboardů, laviček, nádržek vodotrysků atd. Pokládání poklopů, elektrických a plynových skříní. Zalévání uzavíracích zařízení telekomunikačních skříní. Rychlé vyrovnávání děr, výmolů a nerovností ve vozovce na betonových plochách a plochách pro pokládání dlažby.

Barva

Šedá.

Spotřeba

20 kg/10 mm/m2 

SAB 200

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

dávkování vody
2,5 až 2,9 l vody na pytel 25 kg

příprava
Do přiměřeně velkého vědra obsahujícího potřebný objem vody přidejte weber.cel mass a míchejte pomocí elektrického míchadla (500 ot/min) po dobu asi 2 až 3 minut na jeden pytel, nebo zamíchejte dobře weber.cel mass lopatou (v nádobě na míchání malty, na zemi nebo v kolečku) pravidelným mícháním směsi, dokud není beton hutný, tvárný a homogenní.

provedení betonáže poklopu
Na vlhký podklad naneste 1. vrstvu weber.cel mass až do požadované výšky (minimální tloušťka: 3 cm).

položte rám a nastavte ho na úroveň vozovky
Nikdy nepoužívejte klíny (kovové, dřevěné...).Dokončete plnění pícháním pomocí zednické lžíce, nebo přednostně vibrováním pomocí jehly. Povrch upravit hladítkem uhlazením na úroveň živičné směsi. Pro případné pozdější nanášení živičné směsi ponechte rezervu minimálně 3 cm.

vyrovnání
Naneste weber.cel mass zednickou lžící nebo lopatou v postupných vrstvách podle tloušťky, vibrováním (jehla nebo hladítko). Úplně upěchovat povrch upravit hladítkem. Při teplém počasí chraňte před vysušením: udržujte povrch vlhký pomocí vlhkých pytlů nebo plastové fólie.

Všeobecné požadavky pro podklad

betonáž poklopů
Vyřízněte a vyjměte 10 cm okolo poklopu provedením svislého a přímého řezu až po hořejšek komínu betonové šachty nebo na pevný podklad (deska pod poklopem). Použijte prořezávací pilu nebo také sbíječku vybavenou dlátem. Zkontrolujte stabilitu konstrukce, dobrý stav komína betonové šachty (popraskání) a rámu.

vyrovnání
Řezejte, vrtejte nebo zdrsněte okraje ploch, které máte vyrovnat, abyste získali přímé hrany a drsné povrchy. Všechny podpěry musí být pevné, odolné a čisté. Odstraňte všechny drolivé, nesoudržné nebo znečištěné (olej, tuk) součásti. Zbavte podklady a prvky, které budete betonovat prachu okartáčováním nebo stlačeným vzduchem. Pro lepší přídržnost podklad navlhčete. Podklad musí být vlhký, ale ne mokrý. Odstraňte přebytečnou vodu.

Podmínky pro zpracování

Teplota použití: od +5°C do +35°C.Neprovádět na zmrzlý podklad, během tání, nebo pokud existuje riziko mrazu v následujících 24 hodinách. Při nanášení za deště ochránit před zmoknutím.

 

Nářadí

Hladítko nerezové, špachtle, vědro, vrtačka, unimixer – míchadlo k vrtačce.

 

 

 

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 pytlů – 1050 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a mrazuvzdorných skladech.

technická data

mechanické odolnosti:
V tahu za ohybu ............................................................. 4 MP
Pevnost v tlaku (v závislosti na teplotě):
4 hod. ...........................................................................13 MPa
24 hod. ........................................................................ 18 MPa
28 dnů ......................................................................... 30 MPa
Zrnitost: .................................................................... až 10 mm
Reakce na oheň: ................................................. A1 (nehořlavý)

Teplota pro začátek tuhnutí / doba tuhnutí
+5°C ... 30 minut
+20°C ... 20 minut
+30°C ... 10 minut

Doba uvedení do provozu
provoz / počet kamionů za den  / lhůta
slabý / provoz méně, než 25 / 1,5 hodiny
střední / provoz od 25 do 150 / 2 hodiny
silný / provoz od 150 do 2 000 / 3 hodiny
výjimečný provoz / více, než 2 000 / 4 hodiny

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Nepoužívejte přímo na asfaltu nebo živičné směsi. Chcete-li používat tento výrobek naprosto bezpečně a chránit tak vaše zdraví a životní prostředí, řiďte se doporučeními, která jsou uvedena na štítcích na obalu.