Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.san thermo

weber.san thermo
weber.san thermo

výhody produktů

  • na vlhké a zasolené zdivo
  • odolná řasám a plísním
  • neobsahuje biocodní přípravky
  • tepelně-izolující
  • velmi lehká
  • snížení tvorby kondenzátu
  • ruční aplikace i strojní nanášení
  • obsahuje armovací vlákna

sanační omítka s tepelně-izolačními a protiplísňovými vlastnostmi

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Suchá omítková směs k sanaci vlhkého a solemi zatíženého zdiva, lehčená s tepelně izolačními a protiplísňovými vlastnostmi.

Použití

Používá se k opravě vlhkostí a solemi zatíženého zdiva. Je možné jej aplikovat jak z vnější tak z vnitřní strany zděné konstrukce. Je vhodný k opravě historických objektů, kostelů, usedlostí, starých domů.

Složení

Vápno, portl. cement, křemenné písky, vylehčující přísady.

Barevné odstíny

Přírodné bílá.

Číslo výrobku

  • SAZ 862

Spotřeba

15 kg/30 mm/m2

dokumentace

technický list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Příprava podkladu

Vhodné podklady jsou cihelné nebo smíšené zdivo nebo kamenné zdivo. Nevhodné podklady jsou – sádrové a výše neuvedené.

– Pevný, nosný a bez nečistot.

– Odstraňte omítku ze zdiva do výše 1 m nad oblast poškození.

– Ložné a styčné spáry ve zdivu vyškrabte do hlouky 1 – 2 cm.

– Celou plochu důkladně okartáčujte a očistěte, odstraňte drolivé a nesoudržné část.

– Na opravu nerovností a chybějících části zdiva použijte úlomky nových cihel a maltu weber.san super.

– Povrch důkladně omyjte a navlhčete až do stupně nasycení.

– Aplikujte celoplošně podhoz z omítky weber.san super v tl. max. 5 mm.

Aplikace

Ručně:
Naneste celoplošně na dostatečně vlhký podklad – podhoz z omítky weber.san super. 24 hod. po aplikaci podhozu začněte nanášet omítku weber.san thermo. Obsah pytle rozmíchejte v uvedeném množství vody tak, aby ve směsi nebyly hrudky. Doba míchání je cca 15 minut. Výrobek nanášejte náhozem zednickou lžící v tlouštce min. 30 mm. Nevytvářejte omítníky (pásy), používejte plastové, hliníkové nebo dřevěné latě. Materiál nestlačujte hladítkem! Zabraňte přímému kontaktu z chodníkem. Materiál zpracujte do 60 minut.

Strojně:
Naneste celoplošně na dostatečně vlhký podklad - podhoz z omítky weber.san super. 24 hod. po aplikaci podhozu začněte nanášet omítku weber.san thermo strojně. Průtok strojem - množství vody nastavte tak aby se dosáhlo konzistentní a plastické malty. Výrobek nanášejte stříkáním v tlouštce min. 30 mm. Nevytvářejte omítníky (pásy), používejte plastové, hliníkové nebo dřevěné latě. Materiál nestlačujte hladítkem! Zabraňte přímému kontaktu z chodníkem. Materiál zpracujte do 60 minut.

Povrchové úpravy

Vyhlazovací stěrky:
Používejte vyhlazovací stěrky určené pro sanační omítky, jako např. weber.san 600, weber.dur štuk trass, dle našeho technického listu. Ty je nutné aplikovat alespoň 7 dní po aplikaci omítky weber.san thermo. Po vyzrání omítky (min. 21 dní) je možno na uvedené vyhlazovací stěrky aplikovat prodyšné barevné nátěry, jako např. weber.ton silikát, Kerasil, weber.cal vápenný nátěr.

Barevné finální nátěry:
Používejte výhradně finální nátěry, které jsou slučitelné s výrobky pro sanaci vlhkého zdiva, jako nátěry na bázi vápna“ nebo křemičitanu draselného weber.ton silikát, Kerasil, weber.cal vápenný nátěr. Aplikace se provádí alespoň 2–3 týdny po aplikaci výrobku weber.san thermo.

Poznámka

Pokud chceme aby omítka weber.san thermo fungovala jako protiplísňová (prevence napadení řasou, plísní), nesmí se na její povrch používat jiné vyhlazující či barevně a strukturálně upravující materiály. Vyhladit se může pouze s tenkou vrstvou stěrky (3 – 4 mm) vytvořené z omítky weber.san thermo, do které se ale vloží armovací tkanina.

Nářadí

Zednická lžíce, el. míchadlo nebo míchačka nebo omítací stroj, vědro, stahovací lať, hladítko.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití musí omýt vodou.

Více informací

Balení

Papírové pytle 15 kg.

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřené nádobě lze materiál skladovat min. 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.