Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.san restauro

weber.san restauro
weber.san restauro

nový

výhody produktů

 • na vlhké zdivo
 • pro všechny stupně zasolení
 • vhodná pro vnitřní i vnější prostředí
 • vyztužená vlákny
 • bez obsahu cementu
 • vysoká rozměrová stabilita
 • aplikace ručně nebo kontinuálním strojem

vápenná sanační omítka na bázi přírodního hydraulického vápna

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Minerální vápenná pórovitá omítka, bez obsahu cementu, pro zhotovení vyrovnávací omítky na zdivo zatížené vlhkostí a solemi, pro vnitřní i vnější použití. Vhodná pro podklady z cihel, kamene i smíšené.

Použití

K sanaci starého vlhkého a solemi zatíženého zdiva z běžných stavebních materiálů. Pro aplikace v interiéru i exteriéru. K renovacím historických budov, starých domů, zemědělských usedlostí, církevních staveb, atp.

Barevné odstíny

Světle béžová.

Číslo výrobku

 • SAZ 851

Spotřeba

 • 20 kg/m²/při tloušťce vrstvy 20 mm (Tloušťka vrstvy min. 20 mm.)
 • Vydatnost: 1,25 m2/při tl. vrstvy 20 mm
 • Spotřeba vody: cca 6,8 – 7,3 l/25 kg

 

 

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Příprava podkladu

 • Starou omítku odsekejte do výšky 1 m nad viditelné místo poškozené vlhkostí.
 • Spáry ve zdivu vyškrábejte a zbavte drolivých částí.
 • Nesoudržné části zdiva odstraňte a nahraďte novými.
 • Celou plochu důkladně očistěte.
 • Večer před aplikací omítky weber.san restauro povrch zdiva důkladně provlhčete.
 • U svislých a lícovaných napojení a ukončení použijte omítkové profily.

Aplikace

Zpracování ruční

 • Míchejte ve volnospádné míchačce, pouze s čistou vodou (cca 6,75 – 7,25 litru na pytel o obsahu 25 kg) po dobu 8 – 10 minut, dokud směs není homogenní, měkká a krémovitá (na 1. vrstvu mírně zvyšte množství vody ve směsi).
 • Na ještě vlhkou zeď po omytí z předchozího dne naneste zednickou lžící takto získanou směs, jako by se jednalo o běžnou omítku; vytvořte tak celoplošný podhoz v tloušťce cca 5 mm, jednoduše nahozený bez vyhlazení.
 • Po vytvrdnutí podhozu, povrch důkladně navlhčete, po zmizení povlaku vody z povrchu naneste 2. vrstvu omítky a dbejte na to, aby celková minimální tloušťka na celé ploše byla nejméně 2 cm. Pokud je nutné dosáhnout větší tloušťky, zvětšete vrstvu podhozu (1. vrstvy) až na 1 – 1,5 cm a naneste .san restauro v tloušťce až 3 cm na jednu vrstvu.
 • Nedoporučuje se nanášení v tradičních omítnících; vhodnější je použití dřevěných nebo plastových lišt, které se v konečné fázi aplikace odstraní.
 • Strhněte omítkářskou latí, nestlačujte.

Zpracování strojní

 • Použijte kontinuální omítací stroj a jeho měřič průtoku nastavte tak, abyste získali maltu optimální konzistence pro omítání.
 • Na ještě vlhkou zeď po omytí z předchozího dne celoplošně naneste 1. vrstvu omítky v tloušťce cca 5 mm. Tloušťku lze zesílit až na 10 mm v případě velmi nepravidelných zdí, omítku stačí pouze nastříkat bez vyhlazení.
 • Pro omítání pomocí tradičních omítníků použijte lišty, které se ve fi nální fázi aplikace odstraní.
 • Po vytvrdnutí 1. vrstvy, povrch pečlivě navlhčete, po zmizení povlaku vody z povrchu naneste další vrstvy a dbejte na to, aby celková minimální tloušťka na celé ploše byla nejméně 2 cm.
 • Strhněte omítkářskou latí, nestlačujte.

Povrchové úpravy

Vyhlazení – štuky:

Používejte výhradně povrchové úpravy kompatibilní se sanačními omítkami, např. weber. dur štuk trass nebo weber.san 600. Štuky nanášejte nejdříve po 7 dnech od aplikace produktu. Po vyzrání povrchové úpravy naneste kompatibilní barevný nátěr jako např. weber.cal vápenný, weber.ton silikát nebo vnitřní malby kerasil.

Strukturální dekorace – probarvené tenkovrstvé omítky:

Používejte výhradně povrchové úpravy kompatibilní se sanačními omítkami, jako např. weber.pas silikát (na bázi křemičitanu draselného). Tuto povrchovou úpravu nanášejte nejdříve po 2-3 týdnech od aplikace produktu

Nářadí

Omítací stroj nebo volnospádná míchačka, zednická lžíce, stahovací lať, vědro, štětka, hladítko dřevěné nebo PUR.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití umyjí čistou vodou. Později pouze mechanicky.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírový ch obalech, 42 ks – 1 050 kg/paleta.

Skladování

Při skladování v suchu s ochranou proti vlhkosti je materiál skladovatelný 12 měsíců

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.