Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.san super / strojní

weber.san super / strojní
weber.san super / strojní

výhody produktů

  • odpuzuje vodu
  • odolný vůči solím
  • propouští vodní páru
  • pro vnitřní i vnější použití
  • pro ruční zpracování
  • splňuje požadavky směrnice WTA 2-9-04
  • nejrychlejší aplikace sanačních omítek

sanační jádrová omítka

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Suchá omítka směs určená na sanace vlhkého zdiva zatíženého solnými výkvěty, pro ruční zpracování.

Číslo výrobku

weber.san super / SAZ 860
weber.san super strojní / SAZ 861

Spotřeba

20 kg/1 m2/2 cm vrstva

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Jako sanační omítka systému sanačních omítek weber.san super na vlhké a zasolené zdivo z různých stavebních materiálů pro vnitřní i vnější použití.

Aplikace

Do míchačky nalijeme cca 3/4 potřebného množství záměsové vody, poté směs omítky a po krátkém míchání zbývající množství vody. Míchat do homogenní konzistence po dobu 8 až 10 minut. Celkové potřebné množství vody je cca 5,2 l vody na pytel 25 kg. Omítku je možno míchat unimixerem pomalými otáčkami cca 3 min.

Všeobecné požadavky pro podklad

Původní vlhká omítka se odstraní s přesahem minimálně 1 metr nad viditelnou hranicí vlhkosti. Spáry ve zdvihu se vyškrábou do hloubky 2 cm, rozpadlé zdivo se odstraní. Okopaný materiál odstranit z pracovní zóny. Vzniklé velké nerovnosti nebo otvory vyčistit, vyspároavt touto maltou nebo vyzdít. Nakonec je nutné celou plochu, která má být opatřena sanační omítkou, mechanicky očistit (např. ocelovým kartáčem). Očištěná plocha se navlhčí, počká se až zmizí vodní film.

Nářadí

Míchačka, zednická lžíce, vrtačka s nástavcem, omítkářská lať, vodováha, pryžové velké hladítko, kolečko, kladívko, provázek, vědro, ocelové skoby.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

složení

Hmota na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad.

Weber.san super

se nahazuje na předem nahozenou první vrstvu v tloušťce 5 – 10 milimetrů vytvořenou z omítky weber.san super. Po nahození této vrstvy počkáme na její zavadnutí 2 – 24 hod. dle teploty a savosti. Při vysoké míře zasolení doporučujeme dodržet techn. přestávku 24 hod.

Minimální tloušťka následné vrstvy po postřiku musí být 10 – 15 mm tak, aby celková tloušťka dosahovala všude minimálně 20 mm. Optimální vrstva je 30 mm. Vrstvy nad 30 mm je nutné provátět tzv. vrstvením. Omítku nestlačovat!

Povrch druhé vrstvy omítky můžeme strhnout latí a upravit velkým pryžovým hladítkem. Sanační omítka se ukončí cca 20 mm nad terénem v celé tloušťce. Poznámka: Jednotlivé vrstvy je nutno aplikovat na sebe po zavadnutí předchozí vrstvy. Mezi vrstvami nesmí být delší přestávka než 24 hodin.

K docílení zvlášťe hladkého nátěrového podkladu se nanese 5 dní po dokončení druhé vrstvy, 3 – 4 mm silná vrstva jemné omítky

weber.san 600.

Nemá-li být účinek sanační omítky negativně ovlivňován, smějí být na venkovní plochy k vytváření struktury a barevného provedení použity pouze minerální silikátová nebo silikonová omítka 1 – 1,5 mm bez penetrace, minerální silikátové, silikonové nátěry nebo

nátěr redis F. V interiéru použijeme kerasil bez penetrace. Před nanášením musí být sanační omítka dobře zatvrdlá a celkově vyschlá (cca po 3 týdnech).

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.