Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.san mono

weber.san mono
weber.san mono

výhody produktů

  • sanační jádrová omítka
  • odpuzuje vodu
  • propouští vodní páru
  • pro vnitřní i vnější použití

sanační omítka

 

 

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé

Definice výrobku

suchá omítková směs určená na sanace vlhkého zdiva, pro ruční zpracování

Číslo výrobku

SAZ 850

Spotřeba

31 kg/1 m2/2cm vrstva

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

jako sanační omítka systému sanačních omítek weber.san mono na vlhké a mírně zasolené zdivo z různých stavebních materiálů pro vnitřní i vnější použití.

Aplikace

Sanační omítka  weber.san mono se nahazuje na předem nahozený postřik weber.san podhoz.

Všeobecné požadavky pro podklad

Původní vlhká omítka se odstraní s přesahem minimálně 1 metr nad viditelnou hranicí vlhkosti. Spáry ve zdvihu se vyškrábou do hloubky 2 cm, rozpadlé zdivo se odstraní. Okopaný materiál odstranit z pracovní zóny. Vzniklé velké nerovnosti nebo otvory vyčistit, vyspároavt touto maltou nebo vyzdít. Nakonec je nutné celou plochu, která má být opatřena sanační omítkou, mechanicky očistit (např. ocelovým kartáčem). Očištěná plocha se navlhčí, počká se až zmizí vodní film. Pro lepší a pohodlnější aplikaci doporučujeme nanést postřik weber.san podhoz. Tloušťka postřiku je max. 0,5 cm

Podmínky pro zpracování

teplota ovzduší při aplikaci musí být od + 5°C do + 30°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5°C

Nářadí

Míchačka, zednická lžíce, vrtačka s nástavcem, lať, ocelový škrabák.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25kg pap. obalech, 42 ks - 1050kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení

Hmota na bázi anorganických pojiv a plniv, modifikujících přísad.

Sanační omítka se rozmíchá v samospádové míchačce, cca 3,6 l na 25 kg pytel, míchat do homogenní konzistence po dobu 6 až 8 minut. Omítku je možné rovněž míchat vrtačkou s nástavcem pomalými otáčkami po dobu cca 3 min.

Omítka je vhodná pro omítání vlhkého zdiva. Vlhkost vystupující ze zdiva se ve vrstvě omítky změní ve vodní páru a ta dále vystupuje z omítky do volného prostoru.

zpracování

Sanační omítka se rozmíchá v samospádové míchačce, cca 3,6 l na 25 kg pytel, míchat do homogenní konzistence po dobu 6 až 8 minut. Omítku je možné rovněž míchat vrtačkou s nástavcem pomalými otáčkami po dobu cca 3 min. Omítka se aplikuje v tloušťce 2 cm. Povrch omítky se strhne latí, v žádném případě se nesmí zahladit tak, aby její povrch byl uhlazený. Je-li nutné aplikovat více vrstev sanační omítky, pro dosažení vzájemného propojení s následující vrstvou je nutno povrch zdrsnit (např. ocelovým škrabákem nebo kartáčem). Druhá vrstva se aplikuje na předchozí vrstvu nejdříve druhý den. Následné nanášení dekorační vrstvy se aplikuje po vyzrání sanační omítky (1 mm omítky 1 den zrání). V méně náročných prostorách na estetický vzhled povrchu (garáže, sklepní prostory) může sanační omítka tvořit finální povrchovou vrstvu. V případě náročného požadavku na estetický vzhled povrchu sanované plochy se po vyzrání omítky aplikuje vhodná dekorační vrstva. Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplo ta podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla (slunečního svitu), srážkové vlhkosti a průvanu. Na exteriérové straně musí být omítka oddělena od vodorovné plochy (terén, podlaha), aby se zabránilo vzlínání vlhkosti v omítkové vrstvě. Doporučení: před zahájením sanačních prací doporučujeme kontaktovat našeho technického obchodního zástupce a konzultovat postup zpracování a aplikace sanační omítky.

Omítka se aplikuje v tloušťce 2 cm. Povrch omítky se strhne latí, v žádném případě se nesmí zahladit. Je-li nutné aplikovat více vrstev sanační omítky pro dosažení vzájemného propojení s následující vrstvou, je nutno povrch zdrsnit.

Následné nanášení dekorační vrstvy se aplikuje po vyzrání sanační omítky (1 mm omítky 1 den zrání).

Nemá-li být účinek sanační omítky negativně ovlivňován, smějí být na venkovní plochy k vytváření struktury a barevného provedení použity pouze minerální, silikátová nebo silikonová omítka 1 – 1,5 mm bez penetrace, silikátové, silikonové nátěry nebo nátěr

redis F. V interiéru použijeme kerasil bez penetrace. Před nanášením musí být sanační omítka dobře zatvrdlá a celkově vyschlá.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.