Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.san 600

weber.san 600
weber.san 600

výhody produktů

  • pro použití jako štuk na hrubé, tepelně izolační a sanační omítky
  • vysoká propustnost vodních par
  • dobrá vazba na podklad
  • připravená jako podklad pro nátěr
  • její povrch je zvlášť vhodný pro minerální a organické nátěry, a to jak na fasády, tak na vnitřní plochy

jemná štuková omítka

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Průmyslově vyráběná, šlechtěná, suchá omítková směs na vápenocementové bázi, k použití jako jemná omítková malta.

Číslo výrobku

R 600

Spotřeba

4,5 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Pro venkovní a vnitřní plochy novostaveb i starších staveb. Jemná omítka je vhodná k použitína hrubé omítky minerální báze, například na vápenocementovou hrubou omítku, tepelně izolační omítku na bázi perlitu. Může být rovněž použita jako vysprávková malta při opravách ve spojení s adhezní vaznou emulzí H.

Všeobecné požadavky pro podklad

Jako podklad omítky je vhodný každý rovnoměrně a dobře savý podklad, který je nepohyblivý, nesmršťuje se, neobsahuje látky vodou rozpustné, je pevný a suchý. Jako podklad je vhodná jádrová omítka podle normy, tepelně izolační omítka na bázi perlitu, dále pak starší jemné omítky /štuky/ s tvrdým a pevným povrchem. Před nanášením jemné omítky musí být podkladní omítka celkově vyschlá a vyzrálá. Nanáší-li se na terrasan - sanační omítku, musí být tato zatvrdlá a nejméně jeden týden stará. Zkušebním natažením je nutné zjistit, zda je podklad dostatečně navlhčený a zda malta příliš rychle nezasychá. Pokud ano, podklad dovlhčit.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce na přímém slunci, během silného větru a při dešti.

Nářadí

Zednická lžíce, natahovací hladítko, hladítko pro konečnou úpravu (filcové, gumové, molitanové).

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 20 kg pap. obalech, 48 balení - 1000 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 do +25°C.

Složení

Hmota na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad.

pokyny pro zpracování

Konečná úprava: Provádíme stěrkováním. Po natažení stáhneme plochu hladítkem (střední síla natažené vrstvy cca 3 mm), nechat zavadnout, uhladit. Podle savosti podkladu a podle místních podmínek, buď přivlhčujeme během hlazení nebo se pracuje s vlastním dostatečně vlhkým materiálem. Na druhu hladítka je závislá rozdílná povrchová struktura. Jednotlivé díly fasády se zpracovávají shora dolů a navazující plochy se zpracovávají mokré do mokrého.

weber.san 600 – přírodní jemná omítka se využívá také jako vysprávková malta k renovaci starých, pevných a tvrdých štuků a to ve spojení s přídavkem adhezní vazné emulze H. Ta se přidává do záměsové vody v poměru 1:5. Podklad musí být řádně navlhčen vodou nebo vodou s příměsí emulze H v poměru 1:5 – 1:10. Je nutné dbát na to, aby se vždy zpracoval mokrý materiál na mokrý podklad. Vyspravovaná místa je nutno chránit před prudkým vyschnutím.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.