Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mix vápenný 2,5MPa

výhody produktů

 • Bez obsahu cementu
 • Na bázi hydraulického vápna tř. NHL5
 • Obsahuje vlákna
 • Pro zdění pohledového kamene
 • Pro spárování pohledového kamene
 • Lze použít jako výplň nerovností
 • Přírodní béžová barva

zdící a spárovací malta na bázi přírodního vápna

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Suchá maltová a zdící směs na bázi přírodního hydraulického vápna NHL 5, splňující normu UNI EN 998-2 třídy M2,5.

Použití

Pro zdění z cihel a kamene a spárování kamene. Pro lokální výplně nerovností. Na obnovu spárování kamenného, smíšeného a cihelného zdiva. Pro vnitřní a venkovní použití.

Spotřeba

1 600 kg/m3

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Příprava směsi:
Pytel o obsahu 25 kg smíchejte s cca 4,5 l čisté vody. Rozmíchejte do konzistence bez hrudek.

 • Zdění: Povrch zdících prvků před nanášením malty zvlhčete.
 • Spárování pohledového zdiva: Nejprve naneste první vrstvu do náležitě zvlhčených spár očištěných od prachu; k tomu použijte spárovací lžíci a přilnutí zajistěte silným tlakem. Spáry hlubší než 3–4 cm musí být předem vyspraveny.
 • Obsah vody ve směsi: 16–22 %
 • Doba míchání míchadlem: 4 min.
 • Doba míchání v míchačce: 6 min.
 • Začátek tuhnutí: 280 minut
 • Konec tuhnutí: 450 minut
 • Zpracovatelnost směsi: 2 hodiny.

Všeobecné požadavky pro podklad

Pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty). Kladené kameny nebo cihly musí být před stavbou zdiva zbaveny prachu a nečistot a mírně zvlhčeny. Nepoužívejte zdící prvky v případě, že nesou stopy oleje, mastnoty nebo vosku.

Nářadí

El. míchadlo s pomalými otáčkami nebo volnospádná míchačka, nádobu na míchání, zednická lžíce, vědro na vodu, spárovací lžíce, provázek, vodováha.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25kg papírových obalech, 42 ks – 1 050 kg/paleta.

Skladování

Garance vlastností: 12 měsíců v uzavřeném obalu chráněném proti působení vlhkosti.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.