Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 946

weber.tec 946
weber.tec 946

výhody produktů

 • Připravený k okamžitému zpracování
 • Vhodný i pro dutá zdiva
 • Bez nekontrolovaného vytékání
 • Snadné a bezpečné použití
 • Zpracování s ruční injektáží
 • Krémová pasta, proniká i do nejmenších kapilár
 • Neprodukuje soli, poškozující zdivo

krémová injektážní pasta

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Krémově bílá.

Definice výrobku

Weber.tec 946 je vodnatá injektážní pasta na bázi silanu, která neobsahuje rozpouštědla. S oficiálním certifikátem podle předpisu WTA-4-4-04.

Spotřeba

Tloušťka stěny v cm 24 / 36 / 48
Přibližná spotřeba v ml/m 360 / 540  / 720
Vydatnost na 600 ml cca 1,6 / cca 1,1 / cca 0,8

Spotřeba se může lišit podle struktury stěny, její dutosti a hutnosti.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

K dodatečné horizontální izolaci ve zdivu proti vzlínající vlhkosti pomocí beztlakové injektáže do vyvrtaných otvorů.

Aplikace

Injektáž:

 • Založte sáček s hadičkou weber.tec 946 do připravené injektážní tlakové pistole. Pevně zašroubujte adaptér na závit trysky. Nasaďte injektážní trubičku na nástavec adaptéru.
 • Alternativní zpracování vhodnými čerpadly, např. injektážní stroj D101 s injektážní tryskou.
 • Injektáž se provádí bez tlaku od spodní řady vyvrtaných otvorů. Vyvrtané otvory je nutno zcela zaplnit odzadu směrem dopředu injektážní pastou.
 • Jakmile injektážní pasta zcela nasákla, je třeba vyvrtané otvory zaplnit přípravkem weber.tec 942, resp. uzavřít přípravkem weber.tec 933.

Všeobecné požadavky pro podklad

 • Staré, drolící se a špatně držící omítky a nátěry je nutno odstranit až na nosný podklad. Spáry ve zdivu vyškrábejte do hloubky cca 2 cm a plochu mechanicky vyčistěte.
 • Připravte vývrty s průměrem cca 16 mm ve vzdálenosti cca 8 až 12 cm, především v horizontální spáře. Hloubka vyvrtaných otvorů je tloušťka zdi mínus 5 cm.
 • Pokud je nutno vyvrtané otvory následně znovu zcela uzavřít, musí být vyvrtány do spáry, resp. do materiálu ve zdivu se sklonem 45°. Vyvrtaný otvor musí dosahovat cca 5 cm k vnější stěně.
 • V případě vysoké vlhkosti (>75 %) doporučujeme provádět vývrty ve dvou řadách s přesazením.
 • Vyvrtané otvory vyfoukejte stlačeným vzduchem, který neobsahuje olej.
 • Pokud provádíte vývrty ve dvou řadách, nesmí být výškový přesah větší než 8 cm.

Nářadí

Injektážní tlaková pistole nebo injektážní stroj.

Čištění

Nářadí a nástroje se ihned po injektáži omyjí vodou s použitím běžných mýdel či saponátů.

Více informací

Balení

600 ml sáček = 12 ks v kartonu
10 lt kanystr = 60 ks/paleta.

Skladování

V uzavřených originálních obalech. V temperovaných skladech s teplotou min. +5 °C, po dobu 12 měsíců.

Složení / Technická data

Složení:
silanová báze

Technická data:
Teplota př zpracování .......... > 5 °C
Sypná objemová hmotnost .......... cca 900 kg/m3
Konzistence .......... pastovitá
max. stupeň vlhkosti .......... 95 %
Obsah aktivních látek .......... cca 80 %

Bezpečnostní list

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

video

TV PRIMA - Receptář prima nápadů
"krémová injektáž" (listopad 2013)