Weber Saint-Gobain - Official website of the company

injektážní cementová malta

injektážní cementová malta
injektážní cementová malta

výhody produktů

  • univerzální využití
  • tixotropní
  • minimální sedimentace
  • odolný vůči sulfátům
  • nízká viskozita
  • minimální smrštění

     

cementová směs pro výplně dutin a prasklin

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Suchá minerální směs jednosložková - injektáží a spárovací malta. Nízká viskozita, minimální sedimentace, tixotropní, minimální smrštění.

Spotřeba

názevspotřebač. výrobku
unjektážní malta1 700- 1 850kg/m3

CZ002

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Vyplnění dutin, trhlin a spár s šířkou min. 4mm nebo min. 8mm v betonu, železobetonu, zdiva. Pro konstrukce pozemního, podzemního, mostního a jiného inženýrského stavitelství. Pro spárování kameninového zdiva, stříkaný beton za mokra, doplňování tvaru betonu a podobně.

 

 

Aplikace

Provádí se vhodným injektážním strojem s plynulou regulací tlaku a zajištěním plynulé dodávky injektovaného materiálu k pakrům.

Tlak při injektování nemá přesáhnout 50 bar.

Tlak při injektování nemá přesáhnout 50 bar.

 

Injektáž na svislých konstrukcích začínáme vždy

 

v nejnižším bodě.

 

 

 

Všeobecné požadavky pro podklad

Povrch opravovaných částí konstrukce je třeba zbavit volných částí, cementového šlemu, nečistot. Dutiny a trhliny pročistit tlakovým vzduchem. Trhliny se před osazením pakrů po celé délce (plošně) vyspárují.

 

 

Podmínky pro zpracování

Mísící poměr: Spárování a stříkání cca 3,1 l/25kg pytel

 

Injektování 3,8 – 4,4 l/25kg pytel

 

Míchá se nízkootáčkovým míchadlem max. 500 ot./min, tak aby bylo přimícháno co nejméně vzduchu. Doba míchání je min. 4 min.

 

Doba zpracovatelnosti 20 – 40 min. dle teploty.

 

 

 

Podkladní nátěr

Omítací stroj na torkretové směsi.

 

Nářadí

Ijektážní stroj pro suché injektážní malty.

Čištění

Stroj a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou.

 

 

Více informací

Balení

Papírové pytle 25kg, 42ks/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a mrazuvzdorných skladech.

technické parametry

objemová hmotnostmin. 1800kg/m3
pevnost v tlakumin. 30MPa
pevnost v tahu za ohybumin 5MPa
barvašedá

Složení

Speciální cement, jemná minerální plniva, modifikující aditiva stavební chemie.

struktura - zrnitosti

2 mm a 4 mm.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

 

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.