Weber - Saint-Gobain

weber.san 950

weber.san 950
weber.san 950

výhody produktů

  • snadná aplikace
  • vysoká přilnavost
  • optimální zrnitost
  • pro interiér i exteriér
  • cesrtifikát WTA
  • ruční i strojní aplikace

adhézní můstek na hydroizolační stěrky

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Suchá omítková směs určená k vytvoření adhezního můstku na vybraných hydroizolačních stěrkách Weber před aplikací sanačních omítek

Spotřeba

názevspotřebač. výrobku
weber.san 950SAZ 801
plošná aplikace 100% krytí7 kg/m2
síťovitá aplikace 50% krytí3,5kg/m2

 

Struktura - zrnitosti

4 mm.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Kontaktní podhoz na vodotěsné stěrky jako např. weber.tec 930, weber.tec 933, weber.tec superflex D2, weber.tec 824, před aplikací sanačních omítek Weber.

Aplikace

Provádí se ručním náhozem zednickou lžící nebo strojně omítacím strojem eventuelně ručně ocelovou metlou („kafemlýnek“).

Před nanesením další vrstvy (sanační omítka Weber) je nutno vyčkat 24 hodin. Při aplikaci na hydroizolační stěrky jako např. weber.tec superflex D2 se nanáší weber.san kontakt 950 celoplošně a na proschlou resp. zatvrdlou hydroizolaci.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, nosný, zavlhlý, bez nečistot, drolivých a nepevných částí.

Podmínky pro zpracování

Mísící poměr: 4l vody/25kg omítkové směsi.

Míchá se nízkootáčkovým míchadlem max. 500 ot./min, nebo ve volnospádné míchačce tak aby směs neobsahovala žádné hrudky.

Doba míchání: min. 2minuty.

Doba zpracovatelnosti: 90 min. dle teploty.

Práce neprovádět při teplotách pod +5°C a nad +26°C.

Nářadí

Zednická lžíce, vědro, míchadlo + vrtačka nebo volnospádná míchačka, štětka.

 

 

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou vodou.

Více informací

Balení

Papírové pytle 25kg, 42ks/paleta

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a mrazuvzdorných skladech.

Složení

Suchá prášková hmota, cement, křemičité písky, regulační aditiva stavební chemie. Splňuje směrnici WTA 2-9-94.

technická data

objemová hmotnostmin. 1600 kg
pevnost v tlakumin. 6MPa
barvašedá

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.